Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Izobraževalni program


Izobraževalni program: Odkrivanje možnosti za nove priložnosti


je pilotni izobraževalni program, ki smo ga razvili in ga izvajamo na Biotehniškem centru Naklo v sklopu projekta EURUFU – European Rural Futures (www.eurufu.eu), ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj preko programa Srednja Evropa. Osnovni namen projekta je spodbujanje različnih aktivnosti, ki vodijo v re-organizacijo in revitalizacijo storitev ter infrastrukture na podeželju.

Program obsega 5 vsebinskih sklopov/modulov:
1. Pridobivanje namenskih sredstev in pisanje projektov
2. Od poslovne vizije do akcije – podjetništvo
3. Zakonodaja – razumevanje in uporaba
4. Lokalne značilnosti – identifikacija potreb
5. Zelena ekonomija, trajnostni razvoj in ekološka pridelava na podeželju

Udeleženci aktivno sodelujejo pri izvajanju programa, ki vključuje predavanja strokovnjakov z izkušnjami na področju razvoja podeželja, si ogledujejo primere dobrih praks in poslušajo predstavitve razvoja podjetniških poti uspešnih podjetnikov. 

Znanja, ki jih udeleženci pridobivajo, ves čas prepletajo s svojimi idejami in jih hkrati nadgrajujejo.

Število ur programa
Program obsega 80 šolskih ur, izvajal se bo dva-krat tedensko po 4 šolske ure v popoldanskem času.
Udeleženci se boste srečali 20 krat.

Čas izvajanja
Program traja od začetka novembra 2012 do konca januarja 2013.

Kraj izvajanja
Program se izvaja v prostorih Biotehniškega centra Naklo.
Ko potekajo ogledi primerov dobrih praks, udeleženci obiščejo različne zanimive lokacije na podeželju.

Po zaključeni pilotni fazi izvajanja programa, bo Biotehniški center Naklo program vključil v svojo ponudbo izobraževalnih programov. 

EURUFU je eden izmed številnih mednarodnih projektov, ki jih poleg nacionalnih izvaja in koordinira projektna pisarna Biotehniškega centra Naklo v sodelovanju z ostalimi enotami na centru.