Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Strokovne vsebine____________________________________________________________________________________________


12.07.2012


 

Študentje in dijaki odstranjevali invazivke ob Kokri

 

Lani smo popisali rastišča tujerodnih invazivnih vrst na projektnem območju Kranj-Kokra in ugotovili močno razrast žlezave nedotike (Impatiens grandulifera), sledi ji zlata rozga (Solidago canadensis in gigantea), manj pa je japonskega dresnika (Fallopia japonica).

 

Odstranjevanje predvsem žlezave nedotike in tudi obeh vrst rozg smo si zamislili v okviru študentskega projekta. V povezavi z Biotehniškim centrom Naklo in glede na njihov učni program so zainteresirani študentje ob pomoči ZRSVN, OE Kranj, zasnovali in izvedli projekt odstranjevanja invazivnih vrst ob Kokri. Priprava projekta je obsegala: pregled popisa invazivk ob Kokri in Rupovščici, ki jih je izvedel ZRSVN leta 2011, ogled terena in izbor območij čiščenja, nabor študentov in dijakov za delo ter organizacijo odvoza in deponiranja invazivk. Samo odstranjevanje je potekalo tri dni, in sicer od 18. do 20. junija. Žlezava nedotika je bila odstranjena na okoli 15.000 m2 površin na obeh bregovih Kokre, zlata rozga pa na okoli 7.000 m2 površin predvsem na desnem bregu Kokre, na levem bregu pa jo je bilo preveč in tla presuha, da bi jo lahko v zadanem času akcije odstranili. Deset študentov in dijakov je bilo vztrajnih kljub zahtevnim razmeram na terenu (pripeka sonca, območje je bilo zaraščeno s koprivami, na območju pod daljnovodom je bilo polno dračja – suhih vej grmov in dreves, ki jih ob čiščenju koridorja daljnovoda niso odstranili). Za uspešno izveden projekt oziroma delo pa se spodobi tudi plačilo, ki ga bodo dijaki in študentje v tem času počitnic verjetno zelo veseli.

 

Stopnjo uspešnosti odstranitve invazivnih vrst na območju Kokre bomo seveda spremljali.

 

OBMOČJE ODSTRANJEVANJA ŽLEZAVE NEDOTIKE IN ZLATE ROZGE (IZRISANO Z ORANŽNO) NA PROJEKTNEM OBMOČJU »KRANJ-KOKRA«


OBMOČJE ODSTRANJEVANJA INVAZIVK OD BLIZU

 


 

 

POVEZAVA DO FOTO GALERIJE

 


___________________________________________________________________________________________


12.07.2012

 

Na Koritnem bo letos cvetelo nekaj zlate rozge manj

 

Lani smo popisali rastišča tujerodnih invazivnih vrst na projektnih območjih in ugotovili, da sta na širšem območju Koritnega pri Bledu daleč najbolj razširjeni kanadska in orjaška zlata rozga. Od številnih večjih rastišč zlate rozge smo izbrali tri, kjer naj bi v prostovoljni akciji 9. junija 2012 odstranili čim več te invazivne vrste. Na dveh lokacijah se rozga razrašča na rastiščih navadne rezike (Cladium mariscus), ji deloma odvzema vodo in prispeva k osuševanju območij, na tretji lokaciji pa se rozga razrašča po razmeroma ekstenzivnem travniku z orhidejami. Izbrali smo torej naravovarstveno pomembna območja, kjer že nekaj let opazujemo, kako se invazivne vrste naseljujejo in širijo na območjih Nature 2000 in naravnih vrednot. Z organizacijo nam je pomagalo Društvo za varstvo okolja Bled, podjetje Humko pa je poskrbelo za odvoz in kompostiranje necvetočih invazivk, pri čemer nam je kompostiranje podarilo.

 

Štirinajst ljudi se deževnega dne ni ustrašilo in okoli štiri ure odstranjevalo rozgo. Zaradi razmočenih tal je šlo puljenje rozge s koreniko veliko bolje kot v primeru suhih tal, smo pa bili nekoliko mokri. Vmes so nas obiskali in posneli novinarji RTV SLO, naslednji dan pa so v Dnevniku predvajali prispevek Na Bledu se razrašča zlata rozga (povezava: http://tvslo.si/predvajaj/v-zivo-tv-slovenija-1/tv.slo1/#ava2.138511450; od min 5:25 do min 7:10).

 

Namen akcije je bil tudi seznanitev lastnikov zemljišč s prisotnostjo invazivnih rastlin na njihovih zemljiščih ter seznanitev različnih javnosti s problemom teh vrst. Prebivalci radovljiške občine so lahko v Deželnih novicah junija prebrali prispevek Odstranjevali invazivne rastline (povezava: http://www.radovljica.si/dokument.aspx?id=8276).

 

Prostovoljci pa smo doživeli izkušnjo puljenja (kako počasi gre …) in zaznali širino problema, saj smo videli, koliko rozge je še ostalo. Območja puljenja bomo spremljali in se ponekod skušali dogovoriti za redno košnjo oz. košnjo pred cvetenjem. Prihodnje leto nameravamo akcijo ponoviti. "Pred zlato rozgo bomo še naprej branili najvrednejše dele narave v blejskem koncu," smo sklenili ob zasluženi enolončnici po zaključku dela.

 

VRISANA OBMOČJA ODSTRANJEVANJA ZLATE ROZGE V PROSTOVOLJNI AKCIJI 9. 6. 2012 NA PROJEKTNEM OBMOČJU »KORITNO«

  

 

 

POVEZAVA DO FOTO GALERIJE

 

 21.11.2011

V sredini oktobra je v okviru projekta Amc promo BID v Bohinju potekal naravoslovni tabor za mlade iz Slovenije in Avstrije. Aktivnosti na taboru so zajemale kartiranje japonskega dresnika, anketiranje domačinov in mimoidočih o poznavanju invazivnih vrst rastlin ter intervju z dvema čebelarjema o povezavi čebelarstva z invazivkami. Rezultati, ki so jih dobili dijaki, so predstavljeni v spodnjih dokumentih.