Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Cilji


 

 

Splošni cilji:

Splošni cilj projekta je povečati sposobnosti in kompetence ciljnih skupin pri trajnostni rabi tal in izvajanju aktivnosti z visoko okoljsko in socio-ekonomsko vrednostjo, ki so pomembne za trajnostno upravljanje krajine in razvoj podeželja ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Preko praktičnega izobraževanja bodo lahko udeleženci izobraževanj postali samostojni, zaposljivi, aktivni in konkurenčni v svojemu prizadevanju, da bi živeli trajnostno.

 

Specifični cilji:

1) povečati spretnosti in sposobnosti mentorjev, učiteljev, strokovnjakov, svetovalcev in predstavnikov lokalnih skupnosti na področjih formalnega in neformalnega izobraževanja na osnovi dobrih praks pri trajnostnem upravljanju z naravnimi viri kot so tla oziroma zemlja;

2) razviti inovativna didaktična orodja, ki bodo usmerjena v izpolnitev splošnih ciljev projekta in zadovoljevanju potreb udeležencev izobraževanj na področju socialnega podjetništva.

 

 

Operativni cilji:

a) izdati vodnik dobrih praks v angleškem jeziku in prevod le-tega v vse nacionalne jezike partnerjev;

b) dobre prakse uporabiti pri pripravi didaktičnega materiala za modularni tečaj usposabljanja;

c) preizkusiti ustvarjen modularni tečaj na izbrani lokaciji.

S pomočjo kratkih usposabljanj osebja in mobilnosti usposobljenih mentorjev bo v projekt vključenih približno 200 udeležencev izobraževanj.

Z namenom izmenjave in širjenja znanja, razvoja kompetenc in med-institucionalnega trajnega sodelovanja se bodo izvajale sledeče mednarodne mobilnosti:

- usposabljanje osebja in izobraževalcev z obiski različnih partnerskih organizacij;

- usposabljanje ciljnih skupin, ki jih bodo izvajali usposobljeni mentorji partnerskih inštitucij na izbranih testnih lokacijah.

V sklopu projekta se bodo uporabljale različne platforme za diseminacijo rezultatov kot na primer spletne platforme in diseminacijski dogodki, in sicer dva dogodka z delavnicami in končna konferenca projekta.