Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Irska marec 2016


Udeleženec: Darja Ravnihar

Obdobje: 28. 2. - 5. 3. 2016

Kraj, država: Dublin, Irska

Jezikovna šola, strukturirani tečaj: English Matters »English for Teachers (A2, B1)”

 

Konec marca 2016 sem se v okviru projekta Erasmus+ odpravila na Irsko, v Dublin. Tam sem se udeležila enotedenskega izpopolnjevanja angleščine za učitelje (stopnje A2 / B1). Program je vseboval tako aktivno učenje jezika in delavnice kot tudi oglede pomembnih kulturnih institucij in socialno kulturne aktivnosti. Tečaj in delavnice so potekale na School of education, Trinity College Dublin (TCD) in na Institute of Public Administration (IPA).

V okviru izpopolnjevanja v angleškem jeziku smo v manjših skupinah delali predvsem timsko. Poudarek je bil na medsebojni komunikaciji in pravilni izgovorjavi. Nekoliko manj je bilo slovničnih vaj. Nezavedno smo se naučili mnogo različnih didaktičnih pristopov in bili deležni dobrih nasvetov pri delu z mladostniki. Cilj izobraževanja je bil izpopolniti rabo angleščine, kot orodje za boljše sporazumevanje v šoli, za sporazumevanje z drugimi šolami po svetu (v kolikor bi prišlo do sodelovanja udeležencev v projektih) in za boljšo vsakdanjo rabo.

V sedmih dneh smo bili udeleženci iz skoraj cele Evropske Unije razporejeni v več skupin. Poleg jezika smo se lahko izobraževali tudi na drugih področjih, ki so pomembna za pedagoški poklic. Tako smo pridobili tudi znanja iz področja metodologije jezika, CLIL-a in  ICT-ja. Vsa predavanja so bila prilagojena stopnji razumevanja jezika. CLIL slovenski učitelji že zelo dobro uporabljamo, vendar se tega ne zavedamo tako zelo. Je pa vedno dobro dobiti nove in sveže ideje. ICT predavanje je bilo zelo kompleksno. Na spletu je polno orodij, ki so sodobnemu učitelju v pomoč pri delu z dijaki. Naučili smo se dostopati do različnih programov, ki omogočajo učitelju, da se preko spleta povezuje z dijaki, objavlja svoja dela, jih deli z njimi, izdeluje kvize, uporablja dobre spletne slovarje, uporablja dostopne slike in oblikuje spletna gradiva.

Naučila sem se veliko novih didaktičnih pristopov in metod, ki bodo pomembno zaznamovali moje nadaljnje delo pri pouku. Poleg tega mi je teden bivanja v avtentičnem angleško govorečem okolju dal mnogo več, kot bi mi dal katerikoli tečaj tujega jezika v Sloveniji. Ko se znajdemo v tujini, moramo v glavi preklopiti in začeti razmišljati v tujem jeziku. Gledamo le angleške reklame, poslušamo angleške pesmi, se družimo z angleškimi govorci in celo sanjamo po angleško. To je to in to je uspeh.

Po vrnitvi na matično šolo sem nove metode takoj vpeljala v pouk. Po predstavitvi Irske, ki sem jo izvedla tako v angleškem, kot tudi v nemškem jeziku, sem v pouk vključila več timskega dela, ki sem ga v naprej skrbno načrtovala. Dobrega in učinkovito delo v skupinah sem predstavila tudi na aktivu tujih jezikov in dobro prakso želim širiti tudi na mednarodnem festivalu Ko učim gradim. Dijaki so nad novim načinov dela navdušeni, so bolj umirjeni in veliko več praktično delajo. Nekaj utrinkov dela pri pouku sem ujela tudi v objektiv. O svojih spoznanjih trenutno pišem članek za šolsko angleško revijo The sky is the limit. Prilagam pa tudi svojo predstavitev Irske v PPT obliki. 

 

Udeleženec: Jana Koritnik

Obdobje: 28. 2. - 5. 3. 2016

Kraj, država: Dublin, Irska

Jezikovna šola, strukturirani tečaj: English Matters »Talking to People: Cooperative Methodology for Teaching«  

 

Kako pri poučevanju tujega jezika uporabiti, kar nam ponuja okolje? To in še več smo izvedeli na posebnem izobraževanju v Dublinu. Izobraževanje je bilo sestavljeno iz predavanj, delavnic in ekskurzij, ki so obsegale tako obiske kulturnih ustanov (galerij in muzejev) kot tudi oglede naravnih znamenitosti.

7-dnevno izobraževanje smo začeli s srečanjem v nedeljo, kjer smo spoznali organizatorja izobraževanja Eduarda Marina in izvajalko izobraževanja »Cooperative Methodology for Teachers« Pauline Kelly. Gospod Marin nam je pojasnil, kako bo potekalo izobraževanje, gospa Kelly pa nas je popeljala skozi irski šolski sistem, ki je v procesu reforme.

V ponedeljek smo se zbrali po skupinah na inštitutu za javno upravo (Institute for Public Administration). Začeli smo s predavanjem o pismenosti in o učenju z razumevanjem ter poslušali o praktičnih strategijah učenja in poučevanja. Na delavnici, ki je sledila smo glede na slišano načrtovali učne situacije. Popoldan je bil tako kot tudi vse naslednje dneve namenjen ekskurziji, kjer je do izraza prišlo bistvo celotnega izobraževanja »Context4Content« (kontekst za vsebino). Vsi izleti in obiski muzejev ter galerij so nam omogočali izhodišče za načrtovanje učnih situacij. Vsakič smo se vprašali, kaj nam kot učitelju ponuja okolje, kaj bi lahko uporabili pri svojih učencih ter katere spretnosti bi kot učitelji radi, da jih naši učenci razvijejo. Naš prvi dan na terenu smo obiskali Trinity College, Book of Kells ter National Library.

Torek smo začeli s predavanjem in delavnico o IKT-tehnologiji ter nadaljevali s popoldanskim obiskom galerije (Modern and Contemporary Irish Art, Hugh Lane Gallery).

Sreda je bila namenjena celodnevni ekskurziji. Najprej smo se odpeljali proti jugu, kjer smo obiskali mesto Kilkenny, zatem pa nazaj proti severu v hriboviti svet »Wicklow Mountains«, kjer še iz časa vikinških osvajanja stoji  meniški samostan s stolpom Glendalough.

Četrtek dopoldan smo namenili ocenjevanju ter ugotavljali bistveno razliko med ocenjevanjem za učenje in ocenjevanjem naučenega. Delili smo svoje izkušnje ter ugotavljali, kaj je dobro in kaj ne delati v razredu. Tokratna popoldanska ekskurzija je bila namenjena obisku arheološkega muzeja.

Predzadnji dan smo obiskali dekliško šolo na Irskem Loreto College Crumlin, kjer sta nas pričakali ravnateljica in podravnateljica šole. Povedali sta nam o slabih razmerah v javnem šolstvu in razkazali tako osnovno kot srednjo šolo.

Zadnji dan izobraževanja je bil namenjen predstavitvi projektov, ki smo jih pripravljali tekom tedna. Namen projekta je bil uporabiti kontekst za vsebino in pripraviti učno situacijo za svoje učence, pri čemer smo uporabili metode in tehnike, o katerih smo slišali na seminarjih in delavnicah. Sama sem se odločila, da poiščem snov v iluminiranih rokopisih evangelijev »Book of Kells«. Po predstavitvah je sledilo še slovo in pot domov.