Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

O projektuCilj projekta Trajnostno in ustvarjalno sobivanje človeka in narave (B4Nature) je prenos znanja in dobrih praks ter oblikovanje ustvarjalnih zamisli o trajnostnem načinu življenja, ki predstavlja ugodje za naravo in človeka. Projekt je zasnovan na ustvarjalni interakciji partnerjev iz Slovenije, Islandije in Norveške. Projekt traja od januarja 2014 do marca 2015.

Partner v projektu je ekološka skupnost Sólheimar, edinstven primer ekološke vasi, ki vključuje številne strukture/enote, med drugim tudi Okoljski center Sesseljuhús, ki skrbi za izobraževanje in prenos znanja. 

Vizija ekološke skupnosti Solheimar temelji na inovativnih idejah ustanoviteljice, Sesselje Hreindísar Sigmundsdóttur, ki je bila navdušena nad načeli poučevanja Rudolfa Steinera, ekološkem kmetijstvu in naravovarstvu. 

Solheimar je tudi član globalne mreže ekoloških vasi (GEN - Global Ecovillage Network).

V skupnosti gojijo skrb za človeka in naravo ter trajnostni način življenja. Usmerjeni so v trajnostno gradnjo, energetsko in prehrambno samooskrbo, sonaravno kmetijstvo in ustvarjanje izdelkov iz naravnih in recikliranih materialov . Zato so v sklopu skupnosti ustvarili različne enote/samostojne družbe, ki na osnovi skupne vizije delujejo na področju:

- ekološke pridelave zelenjave (blagovna znamka Sunna, ki je danes ena večjih proizvajalcev ekološko pridelane zelenjave v Islandiji),

- ekološke vrtnarije (Ölur, edina certificirana organska vrtnarija v Islandiji, ustanovljena leta 1991)

- trgovine in kavarne v ekološki vasi (Vala in Græna Kannan), kjer prodajajo lastne umetniške izdelke, keramične in lesene izdelke, ekološka mila in dišave ter ostale izdelke, ki jih izdelujejo v delavnicah.

- proizvodnje ekološke hrane (Brekkukot – Naerandi, certificirana proizvodnja ekološko pridelane hrane ( pekarski izdelki, marmelade, začimbe, …)

- trajnostnega turizma (Sólheimar Guesthouse, kjer nudijo sobe in konferenčne prostore za obiskovalce, sprejmejo približno 30.000 obiskovalcev letno),

- proizvodnje energije iz obnovljivih virov (Solheimar Heating za distribucijo hladne/tople vode, saj ekološka vas ima svoj lasten izvir tople vode, katero uporabljajo tudi za gretje in jo izmenjujejo za hladno vodo iz izvira v bližnji vasici).

Jutranje aktivnosti se začnejo vedno ob 9h, ko se vsi člani ekološke skupnosti zberejo v krogu, se pozdravijo, seznanijo z novostmi. Usmerjenost v posameznika veleva, da so vsi v krogu enako pomembni in lahko svobodno spregovorijo o problemih in ostalih zadevah, ki jih veselijo ali jezijo. 

Osnova njihove vizije je še vedno enako kot ob ustanovitvi leta 1930 in sicer je usmerjena v posameznika, kateremu želi dati možnost, da maksimalno realizira svoje potenciale. Na začetku je bila skupnost namenjena predvsem otrokom, kasneje pa so se v skupnost naselili različno duševno prizadete in invalidne osebe vseh starosti, ki v skupnosti delajo in živijo skupaj z osebjem.  Zato je cilj ekološke vasi, da ustvarja prostor, kjer se bo lahko vsak član skupnosti razvijal, aktivno sodeloval v aktivnostih, se integriral in soustvarjal življenje v skupnosti. Te cilje dosegajo preko:

- različnih možnosti poklicnega usposabljanja in dela v enotah/delavnicah, ki vsako osebo posebno zanimajo, 

- številne družbene dejavnosti in dogodki, kjer se lahko vsak vključi in so tako organizirane, da omogočajo ustvarjanje stabilnega družbenega okolja ,občutka sprejetosti in varnosti, 

- možnost najema bivališča in posesti, 

- možnosti  izvajanja terapije in treningov, udeležbe na seminarjih in predavanjih,…

Sama vizija gostiteljske organizacije z Islandije je zato zelo duhovna in se zavzema za etično življenje v duhu sodelovanja, medsebojnega razumevanja in iskanja inovativnih rešitev pri zagotavljanju enakih možnosti in vključevanju oseb s posebnimi potrebami ali duševnimi težavami v normalno družbeno življenje. Spoštovanje narave in soljudi je pri tem ključnega pomena. Ker bodo udeleženci mobilnosti (študenti in predavatelji) v direktnem stiku s to vizijo skupnosti, menimo, da se bo pozitivna naravnanost za medsebojno razumevanje prenesla tudi na vse udeležence projekta. V program bomo vključili tudi aktivnosti »team buildinga« ter spodbujali nastanek novih projektnih zamisli. Zaradi same konstrukcije projekta, bo mogoč širok vertikalen in horizontalen prenos znanja med partnerji projekta in širšo javnostjo.

Del mobilnosti smo že opravili, del pa bomo opravili še v tem študijskem letu do marca 2014. 

Predavatelji, ki so že obiskali Solheimar v juniji 2014, so v sklopu mobilnosti opravili različna predavanja in se aktivno udeležili delavnic. Usposabljanje je zajemalo predavanja in delavnice, kjer so predavatelji najprej spoznali delovanje te skupnosti ter se nato aktivno vključili v aktivnosti, ki jih različne enote opravljajo. Teme predavanj so bile:

- nastanek, vizija in predstavitev Solheimarja (predaval Axel Benediktsson, vodja Okoljskega centra Sesseljuhús), 

- permakultura, zdravilne rastline (predaval Paulo Bessa, vodja permakulturnega vrta in proizvodnje ter predelave zdravilnih rastlin),

- ekološka pridelava zelenjave, kompostiranje in aquaponika (Ágúst Backman, vodja rastlinjakov)

Praktične delavnice pa so zajemale:

- proizvodnja ekološko pridelane zelenjave (kumare, paradižnik, paprike, jajčevcev,..) in jagodičevja, eko drevesnica, delo v rastlinjakih in vrtnariji;

- proizvodnja ekološke hrane (proizvodnja presnega peciva, proizvodnje marmelade iz rabarbare,…) delo v kuhinje in pekarni

- proizvodnja ekoloških izdelkov (mila, dišave, ..)

- delo v permakulturnem vrtu,…

Poleg tega smo opravili tudi številne naravovarstvene ekskurzije za spoznavanje naravne dediščine in biodiverzitete področja. Kulturno dediščino pa smo spoznali ob obisku glavnega mesta Reykjavík. 

Izmenjava je bila po oceni udeležencev zelo uspešna.

Velik poudarek projekta je na širjenju zdravega načina življenja in konstruktivnih odnosov do sočloveka in narave. Menimo, da ekološka naselja podpirajo način življenja, ki ga lahko uspešno vzdržujemo v prihodnosti; so model trajnosti in sonaravnosti, saj delujejo na osnovi ekološkega kmetovanja, rabe obnovljivih virov energije, pasivne gradnje in recikliranja. Na izvedljiv, ustvarjalen in etičen način nasprotujejo degradaciji socialnih, ekoloških in duhovnih okolij. Namen le-teh je ohranjanje naravne dediščine ob upoštevanju kulturnega izročila.


Novice:

Eva Gumzej in Primož Šenk sta se vrnila iz dvomesečne prakse v ekološki skupnosti Solheimar, kjer so se pridružili številnim prostovoljcem iz vsega sveta. Nad izkušnjo sta navdušena. Oba sta predstavila prakso (Eva je to opravila za študente 1. letnikov 11.11. 2014, Primož pa za vse ostale 12.11.2014 v sklopu mednarodnega tedna Vivusa). Ker je Primož Šenk odličen fotograf je pripravil fotozgodbo (link) o njegovi izkušnji na Islandiji.

V sklopu mednarodnega tedna od 11.11. 14 do 15.11.14 so študentom v sklopu predmeta Trajnostni razvoj z elementi biologije predavali tudi vabljeni predavatelji iz Solheimarja in sicer Axel Benediktsson, Ágúst Backman in Guðbjörg Eva Guðbjartsdóttir. Širši javnosti pa so predavali tudi v sklopu konference Vivus. Odziv je bil zelo pozitiven. Njihove kratke predstavitve si lahko ogledate v zavihtku Aktualno.