Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Avstrija 19' (Učitelji)


STROKOVNO USPOSABLJANJE V AVSTRIJI

Inštitucija prejemnica: Biosphärenpark Nockberge

Termin usposabljanja: 02. 07. – 04. 07. 2019

Udeleženci: Marjeta Vovk, Neža Čimžar, David Celar, Jure Ausec

Področje usposabljanja: vodništvo in naravovarstvo

V času od 2. 7. – 4. 7. 2019, so se učitelji strokovnih modulov v programu Naravovarstveni tehnik ter učitelji športne vzgoje in biologije (Jure Ausec, David Celar, Neža Čimžar in Marjeta Vovk) udeležili strokovnega usposabljanja v Biosfernem parku Nockberge, ki živi v skladu z načeli trajnostnega razvoja – razvijajo gospodarstvo, turizem in zaposlitev lokalnih prebivalcev s pomembno podlago zagotavljanja racionalne rabe naravnih virov in doseganje ugodnega stanja v naravi. To je glavni razlog za izbiro ravno takega poligona za usposabljanje na področju vodništva in naravovarstva. Udeleženci so preko dela in življenja v parku doživeli in izkusili, kaj pomeni biti trajnostno naravnan in delovati lokalno ter misliti globalno. Spoznali so primere dobrih praks, kako človek v sožitju z naravo lahko postavi lastno podjetje in tako tudi omogoči, da se podeželje in življenje na njem ohranja. Dejavnosti: pohodništvo, gozdarstvo, pašništvo, čebelarstvo, lovstvo, ribogojništvo, turizem.