Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Program delavnice 

PROGRAM DELAVNICE

Alternativni viri energije in njihova uporaba v hortikulturi

Dan in vsebina

Aktivnosti

1.dan: 07.05.2012

Spoznavanje udeležencev

 

Vsak od udeležencev na kratko predstavi uporabo alternativnih virov energije (proizvodnja elektrike, ogrevanje, možnosti uporabe pri gojenju okrasnih rastlin, vrtnin, uporaba živalskih odpadkov pri proizvodnji bioplina …) v svoji državi na Power Pointu. Sledi razprava o razvitosti tovrstne dejavnosti po posameznih državah, od koder prihajajo udeleženci delavnice. Pomen razprave je v tem, da udeleženci spoznajo pomen alternativne energije v gospodarske in zasebne namene, kot možnosti za nadomestilo klasičnih virov, ki postajajo vse dražji zaradi široke porabe in posledično manjšanja količin na svetovni ravni.

 

Predavanje o alternativnih virih energije (geotermalna energija, sončna energija, bioplin)

 

Koristi in prednosti uporabe alternativnih virov ter njihove ekonomičnosti in možnosti prenosa v vsakdanjo rabo (proizvodnja elektrike, ogrevanje, gojenje okrasnih rastlin v zavarovanih prostorih in na prostem, vrtnin…) z zunanjim strokovnjakom. Po predavanju bo sledil tudi ogled naprav na posestvu Biotehniškega centra Naklo in njihove uporabe pri gojenju okrasnih rastlin v rastlinjakih in vrtnin.

 

2.dan: 08.05.2012

Prikaz tradicionalnega gojenja rastlin v rastlinjakih in na prostem z vodenimi ogledi

 

Obisk osrednje institucije s področja hortikulture v Sloveniji, Arboretuma Volčji Potok. Ogledali si bomo proizvodnjo enoletnic, dvoletnic, trajnic in okrasnih drevnin in rastlin v pokritih rastlinjakih in na prostem. Po Arboretumu se bomo sprehodili z vodjo proizvodnje, ki bo predstavil načine gojenja okrasnih rastlin in ekonomičnost proizvodnje v povezavi z uporabo alternativnih virov energije (namakanje, sončna energija, ogrevanje)

 

Obisk vrtnega centra Eurogarden (Dobrova), kjer gojijo in prodajajo rastline tekom celega letater drevesnic Rast Ljubljana in Breskvar (Podsmreka), kjer gojijo okrasno drevnino na tradicionalen način na prostem. Drevesnici sta največji drevesnici z okrasnimi lesnatimi rastlinami na prostem v Sloveniji. Značilnost teh dveh drevesnic je polletno gojenje rastlin na prostem, kar predstavlja težavo pri ekonomičnosti proizvodnje zaradi klimatskih razmer naše države. Sledila bo razprava o smiselnosti proizvodnje in večanju le-te v ekonomskem smislu, da bi se približala evropsko razvitim in primerljivim drevesnicam, kot jih poznajo v zahodni Evropi.

 

Sledi predavanje o alternativnih virih energije (geotermalna energija, sončna energija, bioplin), koristi in prednosti uporabe alternativnih virov ter njihove ekonomičnosti in možnosti prenosa v vsakdanjo rabo (proizvodnja elektrike, ogrevanje, gojenje okrasnih rastlin v zavarovanih prostorih in na prostem, vrtnin…) z zunanjim strokovnjakom. Po predavanju bo sledil tudi ogled naprav na posestvu Biotehniškega centra Naklo in njihove uporabe pri gojenju okrasnih rastlin v rastlinjakih in vrtnin.

 

Ogled Ljubljane – glavno mesto Slovenije

Vodeno predavanje in predstavitev glavnega središča naše države, ogled starega mestnega jedra z vsemi večjimi znamenitostmi, vožnja z vzpenjačo na Ljubljanski grad in ogled virtualnega muzeja na Ljubljanskem gradu.

3.dan: 09.05.2012

Prikaz dejanske uporabe alternativnih virov energije v proizvodnji z vodenimi ogledi

 

Ogled vrtnarske proizvodnje v Dobrovniku (Ocean Orchids). Ogledali si bomo proizvodnjo gojenja orhidej iz rodu Phalenopsis v Dobrovniku, kjer od samega začetka uporabljajo geotermalno energijo za ogrevanje rastlinjakov. Le-ta je kot najčistejši vir ogrevanja tudi ekonomsko najbolj smiselna, saj celotno proizvodnjo bistveno poceni, kar pomeni ekonomičnost celotne naprave na dolgi rok.

Glede na to, da naša država nima idealnih pogojev za proizvodnjo teh vrst rastlin, ki veljajo za izredno toploljubne (kljub drugačnim klimatskim razmeram Prekmurja, višjim temperatura, manjši količini padavin), je ta vir energije omogočil smotrnost celotne naprave proizvodnih zmogljivosti v tem delu naše države. Sledila bo razprava o obnovljivih virih energije za ogrevanje, kot je geotermalna voda z lastnikoma podjetja Ocean Orchids. Predstavila bosta svoje poglede na to panogo in odkrila pasti in prednosti proizvodnje v tem delu Evrope v primerjavi s proizvodnjo na Nizozemskem, ki velja za največjo proizvajalko teh rastlin na svetu.

 

Ogled proizvodnje bioplina Gjerkeš, kjer imajo elektrarno v velikosti 1 mega vat (MW). Sledil bo ogled proizvodnje energije iz živalskih in organskih odpadkov. V tem predelu Slovenije si bomo ogledali še podjetje Florina Maribor, ki se je v bivši državi ukvarjalo s proizvodnjo okrasnih in sadnih dreves, danes pa so morali svoje proizvodnje kapacitete zmanjšati, zaradi visokih stroškov delovne sile in drage energije. Sledil bo razgovor z vodjem drevesnice in udeleženci o možnostih vpeljave alternativnih virov energije z namenom manjšanja stroškov proizvodnje.

 

Ogled kulturnih znamenitosti na tem delu države

Plečnikova cerkev v Bogojini, termalni turizem in golf igrišče v Moravskih Toplicah.

4.dan: 10.05.2012

Predavanje o fotovoltaiki

 

Predavanje s področja fotovoltaike (uporaba sončne energije) ter njenih koristih in prednostih. Praktična predstavitev možnosti za uporabo sončne energije v vsakdanje namene.

Predstavitev vrtnarske družbe Humko d.o.o. in trženje izdelkov

Sledila bo predstavitev Profesionalne vrtnarske družbe (PVD), ki ima sedež na Gorenjskem, združuje pa vrtnarje iz vse države. Pogovorili se bomo o njihovi marketinški strategiji, skupnem nastopu na trgu, skupni blagovni znamki Humko. PVD je združba vrtnarskih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo okrasnih rastlin, sekancev in substratov. Predstavili bodo svoje poglede na evropsko združevanje, njegove posledice za to gospodarsko panogo, strategijo prodaje in posledično uporabo alternativnih virov energije pri nižanju proizvodnih stroškov, ki predstavljajo največji delež stroškov v posameznih podjetjih.

5.dan: 11.05.2012

Ogled gojenja kaktusov

 

Zadnji dan delavnice bo sledil ogled proizvodnje kaktusov v Seči pri Portorožu, kamor se je preselila družina, ki je želela ohraniti proizvodnjo teh izjemo toplotno zahtevnih rastlin. Na višini komaj nekaj metrov nadmorske višine so deležni največjega število ur sončnega obsevanja in najmanjše količine padavin, kar omogoča gojenje kaktusov, saj lega predstavlja najbolj idealno točko naše države za to dejavnost. Proizvodnja je tako ekonomično smiselna, saj omogoča izrabo povsem naravnih, tradicionalnih virov energije.

Kulturne znamenitosti

 

Kot naravno kulturne znamenitosti na tem delu države, bo sledil ogled Sečoveljskih solin in solinarskega muzeja, kjer pridelujejo sol na tradicionalen način po naravni metodi. Na koncu pa še ogled zasebnega podjetja Korenika Moškon, kjer se ukvarjajo z gojenjem okrasnih rastlin, zelenjave ter pridelavo vina, sorte refošk.

Zaključek delavnice

Sledil bo zaključek srečanja, poročanja in evalvacija celotne delavnice.

 

Po uradnem zaključku sledi še okušanje lokalnih vin in specialitet, kot predstavitev kulinaričnega dela naše države.