Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Uvod


 

 

OŽIVLJANJE SREDNJEVEŠKE KULTURE IN TRADICIJE V DANAŠNJEM ČASU

 

Odkrivanje naših skupnih korenin in njihovo oživljanje je ena najzanimivejših dejavnosti. V vaseh in mestih, samo nekaj kilometrov stran od naših domov in šol, lahko najdemo košček sebe. Spodbujanje dijakov, da se učijo na zanimiv način  - z obiskovanjem lokalnih zgodovinskih muzejev, srednjeveških zgradb, z udeležbo na srednjeveških prireditvah – je eden od boljših načinov, da naše korenine ne bodo pozabljene. Vsi aspekti vsakdanjega in družinskega življenja, oblačil, prehrane, kmetijskega orodja, orožja, ki so ga uporabljali v nasilnih vojnah, bodo pomembne teme in hkrati idealen način, kako spodbuditi dijakovo radovednost. Zbrane informacije bodo zahvaljujoč novim tehnologijam prevedene v vse jezike partnerskih držav. Na voljo bodo vsem v sedanjem času ter postale del naše skupne dediščine.

V tem projektu bo sodelovalo pet partnerskih šol:

Istituto Tecnico Industriale Statale M. Giua Cagliari, Italija

Lasnamäe Űldgumnasium Tallinn, Estonija

Escola Secundária Daniel Faria Baltar, Portugalska

Centrul de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţă Iaşi, Romunija

Srednja Biotehniška šola Kranj, Slovenija

 

 MAKING MEDIEVAL CULTURE AND TRADITION ALIVE IN OUR OWN DAYS

 

Discovering our own roots and making them alive is one of the most fascinating activities. In villages and towns, just a few kilometers away from our cities, we can find a bit of ourselves. Encouraging our students to learn in a very stimulating way – by means of visiting local history museums, medieval buildings, going to medieval performances as audiences, certainly is one of the best ways of acting against drop-out phenomena. All the aspects concerning everyday life, family life, clothes, diet, agricultural tools, weapons used during violent wars will be important points to be studied and also an ideal way of stimulating student's curiosity. And thanks to new technologies all the information gathered will be translated in all the languages used in the partner countries and spread in real time, becoming in this way common heritage.

In this project there will be five partner schools:

Istituto Tecnico Industriale Statale M. Giua Cagliari, Italy

Lasnamäe Űldgumnasium Tallinn, Estonia

Escola Secundária Daniel Faria Baltar, Portugal

Centrul de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţă Iaşi, Romania

Srednja Biotehniška šola Kranj, Slovenia