Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Evalvacija projektaEVALVACIJA PROJEKTA

Dijaki 1.Č in 1.F razreda so v juniju 2007 izpoljevali vprašalnik, s katerim smo želeli preveriti, kako so se počutili ob posameznih dejavnostih. Hkrati smo želeli izvedeti, katere dejavnosti se jim zdijo najbolj zanimive.

 


Povezava na vprašalnik za dijake in evalvacija projekta