Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Obisk Švice


OBISKALI SMO ŠVICO (9. - 15.12.2012)

 Visoka šola za uporabne znanosti Zürich, Inštitut za okolje in naravne vire (ZAHW) ima  bogate izkušnje na področju izobraževanja, uporabnih raziskav in povezovanja obeh sfer z gospodarstvom.

Izmenjava  je obsegala spoznavanje projektov v Waedenswillu ter njihovo izvajanje, obisk kmetijske šole v Strickhofu ter podjetja Urban farm, ki povezuje tradicionalne urbane metode kmetijstva z moderno tehnologijo akvaponike.

Izobraževanje bo doprineslo k kakovostnejšemu povezovanju izobraževalnih programov BC Naklo in medpodjetškim centrom (MIC) v okviru projektov, kreiranju idej za oblikovanje novih izobraževalnih programov, ki bodo pripomogli k konkurenčnosti gospodarstva, ter boljšemu vodenju projektnih timov.


 

UDELEŽENEC: Uroš Strniša

Mnenje udeleženca o akciji mobilnosti:

Na ZAHW sem lahko neposredno spremljal preplet izobraževalne, raziskovalne in gospodarske sfere na konkretnih in uporabnih projektih.

Uroš Strniša