Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Terapevtske aktivnosti z živalmiTERAPEVTSKE AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI


Predstavitveno besedilo podprojekta:

TERAPEVTSKE AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI

Bc Naklo od leta 2009 sodeluje v projektu ŠOLA ENAKIH MOŽNOSTI, v katerega se je pod vodstvom Skupnosti organizacij za otroke s posebnimi potrebami (SOUS), združilo 16 partnerjev. Vsak izmed partnerjev je pripravil podprojekt namenjen izboljšanju izobraževalnih pogojev za otroke s posebnimi potrebami.

Naš podprojekt se imenuje:
TERAPEVTSKE AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI.

Obstajajo številne znanstvene raziskave in študije, ki so potrdile pozitivne učinke terapije, v katerih sodelujejo živali. Za posameznike, zlasti tiste, ki trpijo zaradi socialne izolacije, slabe samopodobe in pomanjkanja zanimanja za življenje, ima lahko stik z živalmi neizmeren pozitiven učinek.

V naše aktivnosti vključujemo dijake BC Naklo s težavami na naslednjih področjih:

-          s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,

-          socialna vključenost (ne vključenost)

-          gibalna oviranost

Terapevtske aktivnosti v okviru projekta pa omogočamo tudi vsem Osnovnim šolam s prilagojenim programom s področja Gorenjske.

Delo z dijaki poteka individualno in v manjših skupinah po metodi Parelli, katere osnovna značilnost je prepoznavanje vedenja in obnašanja živali in preko tega sodelovanje z njimi. Dijaki tako navežejo splošen stik z živalmi, le-te hranijo, napajajo, čistijo, jih vodijo na pašo in se učijo veščin jahanja.

Cilji podprojekta so:

-          razvoj terapevtskih dejavnosti s konji in osli,

-          izboljšanje ravnotežja, koordinacije, povišanje koncentracije,

-          izboljšanje motivacije,

-          povečanje sposobnosti zaznavanja razpoloženja in prepoznavanja reakcij živali,

-          povečanje sposobnosti sprejemanja, priznavanja in premagovanja strahov,

-          krepitev občutka samozavesti in zaupanja v lastne zmogljivosti,

-          se naučiti sprejemati in vzpostaviti zaupanje do drugih živih bitij,

-          izgradnja občutka odgovornosti,

-          zmanjšanje agresivnosti.

Velikemu številu teh dijakov terapije in delo z živalmi koristijo pri njegovem razvoju. Skrb za živali je ena od primernih aktivnosti, ki zagotavlja enakomerno količino dela skozi vse leto.