Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Znanstveni prispevki


Šolski vrt kot didaktični pripomoček za izobraževanje srednješolcev / School Garden as a Didactic Tool in Secondary Education

Avtorji:

Marijan Pogačnik, Biotehniški center Naklo, Slovenija, marijan.pogacnikping@guest.arnespong.si
Dragan Žnidarčič, Biotehniška fakulteta, Slovenija, dragan.znidarcicping@bf.uni-ljpong.si
Jelka Strgar, Biotehniška fakulteta, Slovenija, jelka.strgarping@bf.uni-ljpong.siUse of school gardens in elementary schools in Slovenia

Avtorji:

Marijan Pogačnik 1, Dragan Žnidarčič 2 and Jelka Strgar 2*
1 Biotechnical Centre Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo, Slovenia.
2 Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenia. *e-mail: jelka.strgarping@bf.uni-ljpong.siIzobraževanje za trajnostni razvoj v biotehniških šolah / Education for sustainable development in biotehnical schools

Avtor:

Marijan Pogačnik, Biotehniški center Naklo, Slovenija, marijan.pogacnikping@guest.arnespong.siRazumevanje trajnostnega razvoja pri dijakih biotehniške usmeritve

Marijan Pogačnik, Biotehniški center Naklo, Slovenija, marijan.pogacnikping@guest.arnespong.si
Dragan Žnidarčič, Biotehniška fakulteta, Slovenija, dragan.znidarcicping@bf.uni-ljpong.siEvalvacija obstoječega stanja na področju šolskih vrtov

Avtorji:
mag. Marijan Pogačnik, doc. dr. Dragan Žnidarčič, doc. dr. Jelka Strgar, Urška Žibert

Povzetek:
Šolski vrt je ugoden prostor za celovit razvoj posameznika (Good Space for Thinking), ki ima v slovenskem prostoru dolgo zgodovino in se je prilagajal potrebam časa. V zadnjih petih letih se v vrtcih in na osnovnih šolah ponovno vzpostavljajo šolski vrtovi, ki so namenjeni učenju. Pridružujejo se jim tudi nekatere srednje šole, ki želijo ta prostor nameniti za poučevanje nekaterih vsebin, pretežno naravoslovja.
V prvem delu dokumenta smo prikazali število dijakov in srednjih šol po statističnih regijah v Sloveniji ter predstavili različnost programov. Drugi del obsega povzetek izvedene ankete na slovenskih srednjih šolah, ki smo jo opravili v oktobru in novembru 2012. V tretjem delu so naštete slovenske in mednarodne institucije, ki se ukvarjajo s programi kakovostnega bivanja in učenja mladih.