Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Učna ura: O ribniku


RIBNIK – ŽIVI IN NEŽIVI DEJAVNIKI V EKOSISTEMU

Vsebinski sklop: EKOLOGIJA
Učna tema: EKOSISTEM
Učna enota: RIBNIK – ŽIVI IN NEŽIVI DEJAVNIKI V EKOSISTEMU

 INFORMATIVNI /VSEBINSKI UČNI CILJI:

FORMATIVNI/PROCESNI CILJI: