Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Ribnik kot didaktični pripomoček


Oglejte si  primer dobre prakse uporabe šolskega vrta kot didaktičnega pripomočka za izobraževanje srednješolcev.

 

Od 16. 10 do 23. 10. 2012 smo na Biotehniškem centru Naklo izvajali raziskavo z naslovom »Uporaba šolskega vrta kot didaktičnega pripomočka za izobraževanje srednješolcev«, ki je potekala ob ribniku na šolskem vrtu.

Primarni namen te raziskave je bil primerjati razlike v kakovosti, količini in trajnosti znanja, pridobljenega v učilnici in na šolskem vrtu. 

Vabimo vas, da si ogledate izvedbo raziskave, ki jo bomo prikazali kot primer dobre prakse uporabe šolskih vrtov v didaktične namene.


Osnovne informacije o raziskavi

Izvajalec: Biotehniški center Naklo
 
Izvajanje raziskave:
16.10. do 23. 10. 2012

Število dijakov, vključenih v raziskavo:
478 dijakov (20 oddelkov)

Vključeni izobraževalni programi: biotehniška gimnazija (8 oddelkov) in programi srednjega strokovnega izobraževanja:
kmetijsko-podjetniški tehnik (3 oddelki), naravovarstveni tehnik (4 oddelki), hortikulturni tehnik (3 oddelki), živilsko-prehranski tehnik (2 oddelka)

Avtorji vsebinske priprave in izvajalci: učitelji biologije Biotehniškega centra Naklo