Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Cilji


Cilji projekta

- spodbujanje vzgojiteljev, učiteljev in drugih zainteresiranih za uporabo šolskih  vrtov za uresničevanje vsebin trajnostnega razvoja (okolje, potrošnja, …)
- povezovanje ustanov in posameznikov
- vpeljava raziskovalnega dela v učni proces