Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

O projektu

O PROJEKTU

V projektu želimo v Domu starejših občanov Preddvor – enota Naklo in Domu Viharnik vzpostaviti pogoje za izvajanje hortikulturne delovne terapije s postavitvijo dvignjenih gred in hotelov za koristne organizme v človeški velikosti, kar bo doprineslo k kakovosti bivanja stanovalcev v omenjenih partnerskih domovih.

Skozi različne aktivnosti likovnega ustvarjanja, uporabo didaktičnih pripomočkov npr. igralne karte in pahljača »Igrajmo se Garklc«, izdelave mini hotelov za koristne organizme želimo povečati oz. ohraniti motorične spretnosti stanovalcev ter jih osveščati o pomenu ekološkega kmetijstva oz. biotičnega varstva (trajnostna metoda varovanja rastlin pred škodljivci).

Pomemben cilj projekta predstavlja tudi medgeneracijsko sožitje. Aktivnosti bodo popestrili osnovnošolci OŠ Naklo in OŠ Kranjska Gora in dijaki BC Naklo. Dvignjene grede in hotele za koristne organizme bodo dijaki pod mentorstvom strokovnih delavcev BC Naklo izdelali v okviru projektnih nalog ob zaključku šolanja.

Ob koncu projekta bomo primere dobrih praks uvajanja ekološkega vrtičkarstva v hortikulturno delovno terapijo predstavili v priročniku za delovne terapevte