Varno delo s traktorjem


USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO S TRAKTORJEM IN TRAKTORSKIMI PRIKLJUČKI

Usposabljanje iz varnega dela s traktorjem je namenjeno vsem, ki želite pridobiti izpit za F kategorijo. 

V kolikor že imate veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B, B+E, C, C+E, D1, D1+E, D ali D+E, se vam izda vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F, če uspešno opravite tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki. Če nobene od navedenih kategorij nimate, je potrebno opraviti še teoretično in praktično usposabljanje (vožnja) ter izpite pri eni od avtošol. Pogoje je tudi starost - 16 let. 

Program usposabljanja zajema naslednje vsebine:

- varnost v cestnem prometu
- mehanika tal in gibanja traktorja
- razporeditev teže traktorja na osi in kolesa
- stabilnost traktorja
- preprečevanje nesreč pri vožnji in delu s traktorjem
- praktični prikaz varne uporabe traktorja in traktorskih priključkov
Cena tečaja: 198 EUR z DDV

Ob zaključku programa vas čaka preizkus znanja, na podlagi katerega si pridobite potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju. 

Trajanje tečaja: 2 popoldneva

Termini tečajev: 

7. in 8. maj 2018, od 16.00 do 20.00

11. in 12. junij 2018, od 16.00 do 20.00

2. in 3. julij 2018, od 16.00 do 20.00
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si