Varno delo s traktorjem


USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO S TRAKTORJEM IN TRAKTORSKIMI PRIKLJUČKI

Usposabljanje iz varnega dela s traktorjem je namenjeno vsem, ki želite pridobiti izpit za F kategorijo. 

V kolikor že imate veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B, B+E, C, C+E, D1, D1+E, D ali D+E, se vam izda vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F, če uspešno opravite tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki. Če nobene od navedenih kategorij nimate, je potrebno opraviti še teoretično in praktično usposabljanje (vožnja) ter izpite pri eni od avtošol. Pogoje je tudi starost - 16 let. 

Program usposabljanja zajema naslednje vsebine:
- varnost v cestnem prometu
- mehanika tal in gibanja traktorja
- razporeditev teže traktorja na osi in kolesa
- stabilnost traktorja
- preprečevanje nesreč pri vožnji in delu s traktorjem
- praktični prikaz varne uporabe traktorja in traktorskih priključkov

Ob zaključku programa vas čaka preizkus znanja, na podlagi katerega si pridobite potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju. 

Trajanje tečaja: 2 popoldneva
Cena tečaja: 198 EUR z DDV

Termini tečajev: 

29. in 30. januar 2018, od 16.00 do 20.00

5. in 6. marec 2018, od 16.00 do 20.00

7. in 8. maj 2018, od 16.00 do 20.00

11. in 12. junij 2018, od 16.00 do 20.00

2. in 3. julij 2018, od 16.00 do 20.00
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si