Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Tečaj iz kmetijstva (status kmeta)


TEČAJ IZ KMETIJSTVA

V okviru tečaja se boste seznanili s posameznimi temami s področja kmetijstva in na podlagi uspešno opravljenega preizkusa znanja pridobili potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz kmetijstva, s katerim lahko zadostite enemu od pogojev za pridobitev statusa kmeta. 

Vsebine tečaja obsegajo poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo in kmetijske stroje. 

Trajanje tečaja: 4 dni (20 pedag. ur)

Termini tečaja: 15. - 18. november 2021 in 9. - 12. maj 2022, od 16.00 do 20.00 ure

Cena tečaja: 179 EUR z DDV
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si