Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Tečaj iz kmetijstva (status kmeta)


TEČAJ IZ KMETIJSTVA

V okviru tečaja se boste seznanili s posameznimi temami s področja kmetijstva in na podlagi uspešno opravljenega preizkusa znanja pridobili potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz kmetijstva, s katerim lahko zadostite enemu od pogojev za pridobitev statusa kmeta. 

Vsebine tečaja obsegajo poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo in kmetijske stroje. 

Trajanje tečaja: 4 dni (20 pedag. ur)

Termini tečaja:
- 09.11. - 12.11.2020, med 16. in 20. uro
- 17.05. - 20.05.2021, med 16. in 20. uro

Cena tečaja: 179 EUR z DDV
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si