Rezultati izpitov


Šolsko leto 2018/2019

Učenje učenja, Martina Kramarič, 12. 4. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/552

Opravil

I-OV/547

Opravil

I-OŽ/372

Opravil

I-OK/201

Opravil

I-ON/69

Opravil

I-OV/532

Opravil

I-OŽ/366

Opravil

 

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu, Tone Pečarič, 25. 3. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OK/199

Prav dobro 4

I-OK/200

Prav dobro 4

I-OK/169

Dobro 3

I-OK/189

Prav dobro 4

I-OK/201

Odlično 5

 

Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem, dr. Sabina Šegula, 10. 4. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/499

Dobro 3

I-OV/467

Prav dobro 4

I-OV/526

Ni opravil

 

 

Tehnike krašenja, Miran Ahčin, 9. 4. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/352

Prav dobro 4

I-OŽ/347

Prav dobro 4

I-OŽ/373

Odlično 5

I-OŽ/359

Odlično 5

I-OŽ/376

Odlično 5

I-OŽ/362

Odlično 5

I-OŽ/349

Dobro 3

I-OŽ/350

Prav dobro 4

I-OŽ/348

Prav dobro 4

I-OŽ/346

Dobro 3

I-OŽ/372

Zadostno 2

I-OŽ/381

Odlično 5

 

Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje, Jure Ausec, 9. 4. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-ON/67

Odlično 5

I-ON/63

Dobro 3

I-ON/69

Prav dobro 4

 

Vodenje v naravi, Mojca Logar, 5. 4. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-ON/67

Odlično 5

I-ON/63

Odlično 5

I-ON/69

Odlično 5

 

Družboslovje in poslovno komuniciranje, Andraž Kalamar, 25. 3. 2019 in 1. 4. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/556

Dobro 3

I-OŽ/376

Odlično 5

I-OŽ/349

Dobro 3

I-OŽ/352

Zadostno 2

I-OV/548

Ni opravil

I-ON/69

Prav dobro 4

I-OŽ/381

Odlično 5

I-OK/200

Odlično 5

I-OŽ/347

Odlično 5

 

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu, Uroš Strniša, 18. 3. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OK/199

Odlično 5

I-OK/201

Odlično 5

I-OK/200

Odlično 5

I-OK/169

Prav dobro 4

 

Živilska mikrobiologija z biotehnologijo, 27. 3. 2019, Vanja Šubic

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/382

Odlično 5

I-OŽ/366

Dobro 3

I-OŽ/351

Dobro 3

I-OŽ/345

Zadostno 2

I-OŽ/363

Prav dobro 4

 

Varstvo rastlin in Specialno varstvo rastlin, 27. 3. 2019, Marija Urankar

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OK/201

Dobro 3

I-OK/200

Prav dobro 4

I-OK/179

Dobro 3

I-OV/541

Prav dobro 4

I-OK/189

Prav dobro 4

I-OV/532

Ni pristopil

 

Priprava in izdelava aranžerskega materiala, Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem, 12. 3. 2019, dr. Sabina Šegula

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/551

Odlično 5

I-OV/549

Odlično 5

I-OV/561

Odlično 5

I-OV/532

Ni opravil

I-OV/499

Ni opravil

I-OV/552

Dobro 3

I-OV/526

Ni opravil

I-OV/522

Zadostno 2

I-OV/539

Ni opravil

 

Tehnike analiziranja živil, Laboratorijske tehnike, Osnove varne hrane in prehrane, 8. 3. 2019, Tadeja Polajnar

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/372

Ni opravil

I-OŽ/351

Zadostno 2

I-OŽ/382

Prav dobro 4

I-OŽ/382

Prav dobro 4

 

(Osnove) Poslovno komuniciranje, 4. 3. 2019, Andraž Kalamar

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/556

Dobro 3

I-OK/199

Dobro 3

I-OV/539

Odlično 5

I-OK/201

Prav dobro 4

I-ON/67

Prav dobro 4

I-OŽ/346

Prav dobro 4

I-OK/189

Dobro 3

I-OV/467

Zadostno 2

I-OŽ/362

Dobro 3

I-OŽ/373

Odlično 5

I-OŽ/349

Odlično 5

I-OŽ/376

Prav dobro 4

 

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo, 7. 2. 2019, Tone Pečarič

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OK/201

Odlično 5

I-OK/200

Dobro 3

I-OK/189

Prav dobro 4

I-OK/190

Dobro 3

I-OK/199

Dobro 3

 

Alternativne sladice in prodaja, 14. 2. 2019, Miran Ahčin

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/372

NI opravil

I-OŽ/346

Odlično 5

I-OŽ/347

Odlično 5

 

Alternativne sladice in prodaja, 4. 2. 2019, Miran Ahčin

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/372

NI opravil

I-OŽ/352

Odlično 5

I-OŽ/362

Prav dobro 4

I-OŽ/359

Prav dobro 4

I-OŽ/373

Odlično 5

I-OŽ/381

Prav dobro 4

I-OŽ/376

Odlično 5

I-OŽ/375

Zadostno 2

I-OŽ/349

Odlično 5

I-OŽ/350

Prav dobro 4

I-OŽ/348

Prav dobro 4

I-OŽ/383

Prav dobro 4

 

Matematika, 17. 1. 2019, Urška Berce

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/553

Ni opravil

I-OŽ/351

Zadostno 2

I-OŽ/378

Prav dobro 4

I-OŽ/380

Zadostno 2

 

Varna hrana ter Osnove varne hrane in prehrane, 8. 1. 2019, Tadeja Polajnar

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/383

Dobro 3

I-OŽ/372

Ni opravil

I-OŽ/373

Odlično 5

I-OŽ/382

Prav dobro 4

I-OŽ/376

Odlično 5

I-OŽ/381

Odlično 5

I-OŽ/375

Ni opravil

 

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja, Naravoslovje in Trajnostni razvoj, 20. 12. 2018, Urška Kleč

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/521

Prav dobro 4

I-OŽ/383

Prav dobro 4

I-OŽ/346

Prav dobro 4

I-OŽ/375

Ni opravil

I-OŽ/381

Prav dobro 4

I-OV/524

Odlično 5

I-OV/525

Dobro 3

I-OŽ/352

Ni opravil

I-OŽ/347

Prav dobro 4

I-OŽ/362

Prav dobro 4

I-OV/561

Prav dobro 4

I-OŽ/348

Dobro 3

I-OŽ/373

Odlično 5

I-OV/546

Prav dobro 4

I-OV/548

Ni opravil

I-OŽ/349

Odlično 5

I-OŽ/376

Odlično 5

I-OV/560

Prav dobro 4

I-OV/560

Prav dobro 4

I-OV/556

Dobro 3

I-OV/556

Dobro 3

I-OV/559

Ni opravil

I-OK/189

Odlično 5

I-OV/547

Zagovor pri učiteljici U. Kleč

Nov izpitni rok: 31. 1. 2019, ob 15.00, učilnica 10

 

Naravoslovje, 10. 12. 2018, Urška Kleč

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/546

Prav dobro 4

I-OŽ/376

Odlično 5

I-OŽ/352

Prav dobro 4

I-OŽ/383

Prav dobro 4

 

Osnove živilstva, 29. 11. 2018, Barbara Bešter

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/357

Dobro 3

I-OŽ/382

Odlično 5

 

Slovenščina, 3. 12. 2018, Marija Jerše

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/366

Prav dobro 4

I-OŽ/366

Dobro 3

I-ON/63

Odlično 5

I-OK/189

Odlično 5

I-ON/69

Dobro 3

I-OŽ/351

Odlično 5

 

Komunikacija v prodaji, 19. 11. 2018, Majda Kolenc Artiček

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/381

Odlično 5

I-OV/521

Odlično 5

I-OV/524

Odlično 5

I-OV/551

Odlično 5

I-OV/546

Prav dobro 4

I-OŽ/362

Odlično 5

I-OŽ/348

Odlično 5

I-OŽ/373

Prav dobro 4

I-OŽ/349

Odlično 5

I-OŽ/376

Odlično 5

 

Trajnostni razvoj, 23. 11. 2018, Urška Kleč

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/467

Odlično 5

I-OK/199

Prav dobro 4

I-ON/67

Odlično 5

I-ON/68

Prav dobro 4

I-OK/200

Odlično 5

I-OV/539

Prav dobro 4

I-ON/69

Prav dobro 4

I-OK/169

Dobro 3

I-OK/190

Zadostno 3

I-ON/63

Odlično 5

I-OV/553

Dobro 3

I-OK/201

Odlično 5

I-ON/64

Prav dobro 4

I-ON/61

Dobro 3

 

Informatika, 23. 11. 2018, Melita Ana Maček

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

O rezultatih so bili udeleženci seznanjeni ob koncu izpita.

 

Funkcionalna znanja računalništva, 23. 11. 2018, Melita Ana Maček

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

O rezultatih so bili udeleženci seznanjeni ob koncu izpita.

 

 

Slovenščina, 19. 11. 2018, Marija Jerše

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-ON/63

Odlično 5

I-OŽ/351

Prav dobro 4

I-OV/467

Odlično 5

I-OK/189

Odlično 5

 

Pridelava okrasnih rastlin, 12. 11. 2018, Sonja Jerič Štefe

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/551

Prav dobro 4

I-OV/552

Odlično 5

I-OV/526

Prav dobro 4 - oddati je potrebno še mapo okrasnih rastlin

I-OV/499

Odlično 5 - oddati je potrebno še mapo okrasnih rastlin

 

Slovenščina, 5. in 14. 11. 2018, Marija Jerše

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/351

Prav dobra 4

I-ON/63

Odlično 5

I-OK/189

Odlično 5

I-OŽ/366

Prav dobro 4

I-OV/553

Zadostno 2

 

Osnove živilstva, 25. 10. 2018, Barbara Bešter

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/381

Odlično 5

I-OŽ/376

Odlično 5

I-OŽ/373

Odlično 5

 

Osnove upravljanja s stroji in napravami, Vrtnarska mehanizacije, Tone Pečarič, 25. 10. 2018

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/525

Zadostno 2

I-OV/541

Dobro 3

I-OV/526

Zadostno 2

I-OV/532

Zadostno 2

I-OV/552

Odlično 5

I-OV/523

Dobro 3

I-OV/522

Dobro 3

I-OV/539

Prav dobro 4

I-OV/499

Dobro 3

I-OV/467

Odlično 5

 

Naprava trajnega nasada, Ljuboslava Erjavec, 22. 10. 2018

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OK/200

Odlično 5

I-OK/201

Odlično 5

I-OK/199

Odlično 5

I-OK/189

Odlično 5

I-OK/169

Prav dobro 4