Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Rezultati izpitov


Šolsko leto 2020/2021

(Osnove) Poslovno komuniciranje, 19. 3. 2021 (učiteljica Nuša Levičnik)

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/563

Odlično 5

I-OV/566

Odlično 5

I-OV/564

Odlično 5

I-OV/565

Odlično 5

I-OV/596

Odlično 5

I-OV/595

Odlično 5

I-OK/203

Prav dobro 4

I-ON/75

Prav dobro 4

I-OŽ/400

Prav dobro 4

I-OŽ/403

Odlično 5

I-OŽ/207

Odlično 5

I-OŽ/355

Prav dobro 4

I-OŽ/393

Dobro 3

I-OŽ/388

Odlično 5

I-OŽ/385

Prav dobro 4

I-OŽ/405

Prav dobro 4

I-OŽ/391

Odlično 5

 

Umetnost, 17. 3. 2021 (učitelj: Boris Urh)

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OK/204

Dobro 3

I-OŽ/400

Dobro 3

I-OŽ/355

Odlično 5

I-OŽ/366

Dobro 3

I-OK/188

Zadostno 2

I-OŽ/393

Zadostno 2

 

Osnove biotehnologije s prehrano, 22. 2. 2021 (učiteljica: Tatjana Šubic)

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/400

Odlično 5

I-OŽ/403

Odlično 5

I-OŽ/407

Odlično 5

I-OŽ/402

Odlično 5

I-OŽ/355

Prav dobro 4

I-OŽ/393

Prav dobro 4

I-OŽ/388

Odlično 5

I-OŽ/385

Odlično 5

 

Pridelava krme, 24. 2. 2021 (učiteljica: Marija Urankar)

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OK/203

Prav dobro 4

I-OK/142

Zadostno 2

 

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo, 15. 12. 2020 (učiteljica: Marija Urankar)

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OK/163

Zadostno 2

I-OK/208

Ni pristopil

I-OK/190

Zadostno 2

I-OK/209

Zadostno 2

I-OK/203

Prav dobro 4

 

Osnove živilstva, 19. 10. 2020 (učiteljica: Tatjana Šubic)

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/402

Odlično 5

I-OŽ/407

Odlično 5

I-OŽ/393

Odlično 5

I-OŽ/355

Odlično 5

I-OŽ/405

Odlično 5

I-OŽ/403

Odlično 5

I-OŽ/400

Odlično 5