Rezultati izpitov


Šolsko leto 2018/2019

Angleščina, dr. Andrej Pogorelec

Dr. Andrej Pogorelec sporoča, da vsi, ki ste prejšnji teden (22. 5. 2019) pisali pisni izpit pri angleščini, pridite danes še na ustni zagovor.

 

Biologija, Katja Eler, 20. 5. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-ON/69

Prav dobro 4

I-OK/189

Prav dobro 4

I-OŽ/351

Dobro 3

I-OK/201

Dobro 3

I-ON/63

Zadostno 2

I-OŽ/301

Ni opravil

 

Osnove biotehnologije s prehrano, Barbara Bešter, 9. 4. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/376

Prav dobro 4

I-OŽ/352

Zadostno 2

I-OŽ/346

Dobro 3

I-OŽ/348

Zadostno 2

I-OŽ/362

Zadostno 2

I-OŽ/347

Zadostno 2

I-OŽ/350

Zadostno 2

I-OŽ/342

Odlično 5

I-OŽ/373

Odlično 5

 

 

Matematika, Urška Berce, 25. 4. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-ON/61

Ni opravil

I-OV/526

NI opravil

I-OŽ/351

Zadostno 2

 

 

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu, Prodaja in svetovanje v kmetijstvu, Varstvo rastlin, Marija Urankar, 24. 4. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OK/199

Ni opravil

I-OK/200

NI opravil

I-OK/201

Dobro 3

I-OK/200 (VDK)

Prav dobro 4

I-OK/199 (VAR)

Dobro 3

Učenje učenja, Martina Kramarič, 12. 4. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/552

Opravil

I-OV/547

Opravil

I-OŽ/372

Opravil

I-OK/201

Opravil

I-ON/69

Opravil

I-OV/532

Opravil

I-OŽ/366

Opravil

 

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu, Tone Pečarič, 25. 3. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OK/199

Prav dobro 4

I-OK/200

Prav dobro 4

I-OK/169

Dobro 3

I-OK/189

Prav dobro 4

I-OK/201

Odlično 5

 

Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem, dr. Sabina Šegula, 10. 4. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/499

Dobro 3

I-OV/467

Prav dobro 4

I-OV/526

Ni opravil

 

 

Tehnike krašenja, Miran Ahčin, 9. 4. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/352

Prav dobro 4

I-OŽ/347

Prav dobro 4

I-OŽ/373

Odlično 5

I-OŽ/359

Odlično 5

I-OŽ/376

Odlično 5

I-OŽ/362

Odlično 5

I-OŽ/349

Dobro 3

I-OŽ/350

Prav dobro 4

I-OŽ/348

Prav dobro 4

I-OŽ/346

Dobro 3

I-OŽ/372

Zadostno 2

I-OŽ/381

Odlično 5

 

Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje, Jure Ausec, 9. 4. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-ON/67

Odlično 5

I-ON/63

Dobro 3

I-ON/69

Prav dobro 4

 

Vodenje v naravi, Mojca Logar, 5. 4. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-ON/67

Odlično 5

I-ON/63

Odlično 5

I-ON/69

Odlično 5

 

Družboslovje in poslovno komuniciranje, Andraž Kalamar, 25. 3. 2019 in 1. 4. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/556

Dobro 3

I-OŽ/376

Odlično 5

I-OŽ/349

Dobro 3

I-OŽ/352

Zadostno 2

I-OV/548

Ni opravil

I-ON/69

Prav dobro 4

I-OŽ/381

Odlično 5

I-OK/200

Odlično 5

I-OŽ/347

Odlično 5

 

Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu, Uroš Strniša, 18. 3. 2019

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OK/199

Odlično 5

I-OK/201

Odlično 5

I-OK/200

Odlično 5

I-OK/169

Prav dobro 4

 

Živilska mikrobiologija z biotehnologijo, 27. 3. 2019, Vanja Šubic

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/382

Odlično 5

I-OŽ/366

Dobro 3

I-OŽ/351

Dobro 3

I-OŽ/345

Zadostno 2

I-OŽ/363

Prav dobro 4

 

Varstvo rastlin in Specialno varstvo rastlin, 27. 3. 2019, Marija Urankar

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OK/201

Dobro 3

I-OK/200

Prav dobro 4

I-OK/179

Dobro 3

I-OV/541

Prav dobro 4

I-OK/189

Prav dobro 4

I-OV/532

Ni pristopil

 

Priprava in izdelava aranžerskega materiala, Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem, 12. 3. 2019, dr. Sabina Šegula

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/551

Odlično 5

I-OV/549

Odlično 5

I-OV/561

Odlično 5

I-OV/532

Ni opravil

I-OV/499

Ni opravil

I-OV/552

Dobro 3

I-OV/526

Ni opravil

I-OV/522

Zadostno 2

I-OV/539

Ni opravil

 

Tehnike analiziranja živil, Laboratorijske tehnike, Osnove varne hrane in prehrane, 8. 3. 2019, Tadeja Polajnar

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/372

Ni opravil

I-OŽ/351

Zadostno 2

I-OŽ/382

Prav dobro 4

I-OŽ/382

Prav dobro 4

 

(Osnove) Poslovno komuniciranje, 4. 3. 2019, Andraž Kalamar

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/556

Dobro 3

I-OK/199

Dobro 3

I-OV/539

Odlično 5

I-OK/201

Prav dobro 4

I-ON/67

Prav dobro 4

I-OŽ/346

Prav dobro 4

I-OK/189

Dobro 3

I-OV/467

Zadostno 2

I-OŽ/362

Dobro 3

I-OŽ/373

Odlično 5

I-OŽ/349

Odlično 5

I-OŽ/376

Prav dobro 4

 

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo, 7. 2. 2019, Tone Pečarič

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OK/201

Odlično 5

I-OK/200

Dobro 3

I-OK/189

Prav dobro 4

I-OK/190

Dobro 3

I-OK/199

Dobro 3

 

Alternativne sladice in prodaja, 14. 2. 2019, Miran Ahčin

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/372

NI opravil

I-OŽ/346

Odlično 5

I-OŽ/347

Odlično 5

 

Alternativne sladice in prodaja, 4. 2. 2019, Miran Ahčin

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/372

NI opravil

I-OŽ/352

Odlično 5

I-OŽ/362

Prav dobro 4

I-OŽ/359

Prav dobro 4

I-OŽ/373

Odlično 5

I-OŽ/381

Prav dobro 4

I-OŽ/376

Odlično 5

I-OŽ/375

Zadostno 2

I-OŽ/349

Odlično 5

I-OŽ/350

Prav dobro 4

I-OŽ/348

Prav dobro 4

I-OŽ/383

Prav dobro 4

 

Matematika, 17. 1. 2019, Urška Berce

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/553

Ni opravil

I-OŽ/351

Zadostno 2

I-OŽ/378

Prav dobro 4

I-OŽ/380

Zadostno 2

 

Varna hrana ter Osnove varne hrane in prehrane, 8. 1. 2019, Tadeja Polajnar

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/383

Dobro 3

I-OŽ/372

Ni opravil

I-OŽ/373

Odlično 5

I-OŽ/382

Prav dobro 4

I-OŽ/376

Odlično 5

I-OŽ/381

Odlično 5

I-OŽ/375

Ni opravil

 

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja, Naravoslovje in Trajnostni razvoj, 20. 12. 2018, Urška Kleč

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/521

Prav dobro 4

I-OŽ/383

Prav dobro 4

I-OŽ/346

Prav dobro 4

I-OŽ/375

Ni opravil

I-OŽ/381

Prav dobro 4

I-OV/524

Odlično 5

I-OV/525

Dobro 3

I-OŽ/352

Ni opravil

I-OŽ/347

Prav dobro 4

I-OŽ/362

Prav dobro 4

I-OV/561

Prav dobro 4

I-OŽ/348

Dobro 3

I-OŽ/373

Odlično 5

I-OV/546

Prav dobro 4

I-OV/548

Ni opravil

I-OŽ/349

Odlično 5

I-OŽ/376

Odlično 5

I-OV/560

Prav dobro 4

I-OV/560

Prav dobro 4

I-OV/556

Dobro 3

I-OV/556

Dobro 3

I-OV/559

Ni opravil

I-OK/189

Odlično 5

I-OV/547

Zagovor pri učiteljici U. Kleč

Nov izpitni rok: 31. 1. 2019, ob 15.00, učilnica 10

 

Naravoslovje, 10. 12. 2018, Urška Kleč

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/546

Prav dobro 4

I-OŽ/376

Odlično 5

I-OŽ/352

Prav dobro 4

I-OŽ/383

Prav dobro 4

 

Osnove živilstva, 29. 11. 2018, Barbara Bešter

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/357

Dobro 3

I-OŽ/382

Odlično 5

 

Slovenščina, 3. 12. 2018, Marija Jerše

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/366

Prav dobro 4

I-OŽ/366

Dobro 3

I-ON/63

Odlično 5

I-OK/189

Odlično 5

I-ON/69

Dobro 3

I-OŽ/351

Odlično 5

 

Komunikacija v prodaji, 19. 11. 2018, Majda Kolenc Artiček

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/381

Odlično 5

I-OV/521

Odlično 5

I-OV/524

Odlično 5

I-OV/551

Odlično 5

I-OV/546

Prav dobro 4

I-OŽ/362

Odlično 5

I-OŽ/348

Odlično 5

I-OŽ/373

Prav dobro 4

I-OŽ/349

Odlično 5

I-OŽ/376

Odlično 5

 

Trajnostni razvoj, 23. 11. 2018, Urška Kleč

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/467

Odlično 5

I-OK/199

Prav dobro 4

I-ON/67

Odlično 5

I-ON/68

Prav dobro 4

I-OK/200

Odlično 5

I-OV/539

Prav dobro 4

I-ON/69

Prav dobro 4

I-OK/169

Dobro 3

I-OK/190

Zadostno 3

I-ON/63

Odlično 5

I-OV/553

Dobro 3

I-OK/201

Odlično 5

I-ON/64

Prav dobro 4

I-ON/61

Dobro 3

 

Informatika, 23. 11. 2018, Melita Ana Maček

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

O rezultatih so bili udeleženci seznanjeni ob koncu izpita.

 

Funkcionalna znanja računalništva, 23. 11. 2018, Melita Ana Maček

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

O rezultatih so bili udeleženci seznanjeni ob koncu izpita.

 

 

Slovenščina, 19. 11. 2018, Marija Jerše

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-ON/63

Odlično 5

I-OŽ/351

Prav dobro 4

I-OV/467

Odlično 5

I-OK/189

Odlično 5

 

Pridelava okrasnih rastlin, 12. 11. 2018, Sonja Jerič Štefe

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/551

Prav dobro 4

I-OV/552

Odlično 5

I-OV/526

Prav dobro 4 - oddati je potrebno še mapo okrasnih rastlin

I-OV/499

Odlično 5 - oddati je potrebno še mapo okrasnih rastlin

 

Slovenščina, 5. in 14. 11. 2018, Marija Jerše

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/351

Prav dobra 4

I-ON/63

Odlično 5

I-OK/189

Odlično 5

I-OŽ/366

Prav dobro 4

I-OV/553

Zadostno 2

 

Osnove živilstva, 25. 10. 2018, Barbara Bešter

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OŽ/381

Odlično 5

I-OŽ/376

Odlično 5

I-OŽ/373

Odlično 5

 

Osnove upravljanja s stroji in napravami, Vrtnarska mehanizacije, Tone Pečarič, 25. 10. 2018

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OV/525

Zadostno 2

I-OV/541

Dobro 3

I-OV/526

Zadostno 2

I-OV/532

Zadostno 2

I-OV/552

Odlično 5

I-OV/523

Dobro 3

I-OV/522

Dobro 3

I-OV/539

Prav dobro 4

I-OV/499

Dobro 3

I-OV/467

Odlično 5

 

Naprava trajnega nasada, Ljuboslava Erjavec, 22. 10. 2018

Vpisna št. udeleženca/-ke:

Rezultat izpita/ocena:

I-OK/200

Odlično 5

I-OK/201

Odlično 5

I-OK/199

Odlično 5

I-OK/189

Odlično 5

I-OK/169

Prav dobro 4