Izpitni roki


Na tej spletni strani bodo objavljeni vsi dogovorjeni izpitni roki v tem šolskem letu.

Na vse izpite se je potrebno pravočasno prijaviti (vsaj 5 dni pred izpitnim rokom) preko spletne aplikacije, ki jo najdete na tem spletnem naslovu:

http://95.87.136.2/PrijavaIzpiti/    

Uporabnik:

prijava ali prijava1 ali prijava2 ali prijava3 (uporabite lahko kateregakoli)

Geslo:

geslo dobite pri organizatorki izobraževanja odraslih na elektronskem naslovu: nada.zupanc@bc-naklo.si

 


Izpitni roki v šolskem letu 2018/2019:

Predmet ali strokovni modul

Učitelj/Učiteljica

Datum in ura izpita

Učilnica

Opombe

Vsi moduli, ki jih poučuje učiteljica dr. SABINA ŠEGULA

dr. Sabina Šegula

20. 8. 2019, ob 16.00

Pisarna VSŠ

Kandidat lahko pristopi k enemu izpitu na dan.

OSNOVE HORTIKULTURNEGA OBLIKOVANJA

dr. Sabina Šegula

26. 6. 2019, ob 16.00

13

2. delni izpit – enoletnice, dvoletnice, trajnice, zelnate rastline

OSNOVE HORTIKULTURNEGA OBLIKOVANJA

dr. Sabina Šegula

11. 6. 2019, ob 17.00

Pisarna VSŠ

1. delni izpit – splošni del, sobne rastline

MATEMATIKA - ODPADE

Urška Berce

30. 5. 2019, ob 14.30

4

ODPADE, ker nismo prejeli nobene prijave.

OSNOVE HORTIKULTURNEGA OBLIKOVANJA - ODPADE

dr. Sabina Šegula

6. 6. 2019, ob 16.00

13

ODPADE, ker nismo prejeli nobene prijave.

ANGLEŠČINA

dr. Andrej Pogorelec

22. 5. 2019, ob 16.00

18

Srednje poklicno izobraževanje

MATEMATIKA

Urška Berce

23. 5. 2019, ob 15.00

4

 

GOSPODARSKA GEOGRAFIJA

Erik Logar

21. 5. 2019, ob 15.30

8

 

GEOGRAFIJA

Erik Logar

21. 5. 2019, ob 15.30

8

 

ZGODOVINA

Erik Logar

21. 5. 2019, ob 15.30

8

 

BIOLOGIJA

Katja Eler

20. 5. 2019, ob 16.00

10

 

MATEMATIKA

Urška Berce

9. 5. 2019, ob 14.30

4

 

UMETNOST

Boris Urh

6. 5. 2019, ob 16.00

Likovna učilnica

 

PRIDELAVA OKRASNIH RASTLIN

Peter Ribič

6. 5. 2019, ob 16.00

13

 

DRUŽBOSLOVJE

Andraž Kalamar

Individualno – po dogovoru

Pisarna za izobraževanje odraslih

 

POSLOVNO KOMUNICIRANJE

Andraž Kalamar

Individualno – po dogovoru

Pisarna za izobraževanje odraslih

 

SOCIOLOGIJA

Andraž Kalamar

Individualno – po dogovoru

Pisarna za izobraževanje odraslih

 

PRODAJA IN SVETOVANJE V KMETIJSTVU

Marija Urankar

24. 4. 2019, ob 15.00

16

 

BIOLOGIJA

Katja Eler

13. 5. 2019, ob 16.00

10

Prestavljeno na 20. 5. 2019

MATEMATIKA

Urška Berce

25. 4. 2019, ob 14.30

4

2. ali 3. letnik

TEHNIKE KRAŠENJA

Miran Ahčin

9. 4. 2019, ob 17.00

Pekarska delavnica

 

OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE S PREHRANO

Barbara Bešter

9. 4. 2019, ob 15.30

Mala učilnica 3

 

VODENJE V NARAVI

Mojca Logar

5. 4. 2019, ob 14.00

11

 

VODENJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

Marija Urankar

10. 4. 2019, ob 15.00

16

Delni izpit

OBLIKOVANJE BIVALNEGA IN POSLOVNEGA PROSTORA S CVETJEM

dr. Sabina Šegula

10. 4. 2019, ob 16.00

13

 

KONTROLA KAKOVOSTI ŽIVIL

Tadeja Polajnar

10. 4. 2019, ob 15.00

7

 

ŽIVILSKA MIKROBIOLOGIJA Z BIOTEHNOLOGIJO

Vanja Šubic

27. 3. 2019, ob 15.00

7

 

TEHNOLOGIJA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN VPLIVI NA OKOLJE

Jure Ausec

9. 4. 2019, ob 15.00

14

 

VARSTVO NARAVNIH VREDNOT (delni izpit)

Marjeta Vovk

8. 4. 2019, ob 15.00

10

Najprej predstavitev, potem še izpit.

(Osnove) POSLOVNO KOMUNICIRANJE

Andraž Kalamar

1. 4. 2019, ob 15.00

6

 

VARSTVO RASTLIN

Marija Urankar

27. 3. 2019, ob 15.00

16

 

SPECIALNO VARSTVO RASTLIN

Marija Urankar

27. 3. 2019, ob 15.00

16

 

OSNOVE KRAJINARSTVA

Peter Ribič

8. 4. 2019, ob 16.00

6

 

PRIDELAVA OKRASNIH RASTLIN

Peter Ribič

1. 4. 2019, ob 15.00

6

 

DRUŽBOSLOVJE – DRŽAVLJANSKA KULTURA

Andraž Kalamar

1. 4. 2019, ob 15.00

6

 

DRUŽBOSLOVJE - GEOGRAFIJA

Andraž Kalamar

25. 3. 2019, ob 15.30

6

 

DRUŽBOSLOVJE - ZGODOVINA

Andraž Kalamar

18. 3. 2019, ob 15.30

6

 

PRIPRAVA IN IZDELAVA ARANŽERSKEGA MATERIALA

dr. Sabina Šegula

12. 3. 2019, ob 16.00

Aranžerska delavnica 2

 

OBLIKOVANJE BIVALNEGA IN POSLOVNEGA PROSTORA S CVETJEM

dr. Sabina Šegula

12. 3. 2019, ob 16.00

Aranžerska delavnica 2

 

GOSPODARJENJE Z NARAVNIMI VIRI ENERGIJE IN VPLIVI NA OKOLJE

Bernarda Božnar

14. 3. 2019, ob 15.00

8

14.30 – predstavitev referatov v družboslovnem kabinetu

GOSPODARSKA GEOGRAFIJA

Erik Logar

14. 5. 2019, ob 15.30

8

Prestavljeno na 21. 5. 2019

GEOGRAFIJA

Erik Logar

14. 5. 2019, ob 15.30

8

Prestavljeno na 21. 5. 2019

ZGODOVINA

Erik Logar

14. 5. 2019, ob 15.30

8

Prestavljeno na 21. 5. 2019

TEHNIKE ANALIZIRANJA ŽIVIL

Tadeja Polajnar

8. 3. 2019, ob 15.30

7

 

LABORATORIJSKE TEHNIKE

Tadeja Polajnar

8. 3. 2019, ob 15.30

7

 

OSNOVE VARNE HRANE IN PREHRANE ter VARNA HRANA

Tadeja Polajnar

8. 3. 2019, ob 15.30

7

 

OSNOVE HORTIKULTURE

Peter Ribič

4. 3. 2019, ob 15.00

12

 

(Osnove) POSLOVNO KOMUNICIRANJE

Andraž Kalamar

4. 3. 2019, ob 15.00

6

 

OSNOVE ŽIVILSTVA

Barbara Bešter

4. 3. 2019, ob 14.00

MU1

 

MATEMATIKA, 2. letnik

Urška Berce

7. 3. 2019, ob 14.30

4

 

KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO

Marija Urankar

26. 2. 2019, ob 14.00

16

Delni, ustni izpit

VARSTVO NARAVNIH VREDNOT (delni izpit)

Marjeta Vovk

6. 3. 2019, ob 15.00

10

Najprej predstavitev, potem še izpit.

PRIDELAVA OKRASNIH RASTLIN

Peter Ribič

19. 2. 2019, ob 15.00

11

 

ALTERNATIVNE SLADICE IN PRODAJA

Miran Ahčin

14. 2. 2019, ob 15.00

Mala učilnica 3

 

OSNOVE VRTNARSKE TEHNOLOGIJE

Peter Ribič

19. 2. 2019, ob 16.00

11

 

ZGODOVINA

Erik Logar

20. 2. 2019, ob 15.15

8

 

TEHNIKE ANALIZIRANJA ŽIVIL

Tadeja Polajnar

6. 3. 2019, ob 15.30

7

ODPADE

LABORATORIJSKE TEHNIKE

Tadeja Polajnar

6. 3. 2019, ob 15.30

7

ODPADE

OSNOVE VARNE HRANE IN PREHRANE ter VARNA HRANA

Tadeja Polajnar

6. 3. 2019, ob 15.30

7

ODPADE

GOSPODARSKA GEOGRAFIJA

Erik Logar

20. 2. 2019, ob 15.15

8

 

GEOGRAFIJA

Erik Logar

20. 2. 2019, ob 15.15

8

2. izpitni rok

GEOGRAFIJA

Erik Logar

6. 2. 2019, ob 15.15

8

1. izpitni rok

REJA ŽIVALI

Ana Ambrožič

4. 2. 2019 (po dogovoru)

Projektna pisarna

 

ZGODOVINA

Erik Logar

30. 1. 2019, ob 15.30

8

 

NARAVOSLOVJE

Urška Kleč

31. 1. 2019, ob 15.00

10

 

VAROVANJE OKOLJA Z OSNOVAMI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Urška Kleč

31. 1. 2019, ob 15.00

10

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Urška Kleč

31. 1. 2019, ob 15.00

10

 

VARSTVO NARAVNIH VREDNOT

Marjeta Vovk

24. 1. 2019, ob 16.00 - ODPADE

Zaradi bolezni učiteljice, je izpit odpovedan. Nov termin izpita bomo objavili kasneje.

SLOVENŠČINA

Marija Jerše

9. 1. 2019, ob 16.00

5

 

VARNA HRANA ter OSNOVE VARNE HRANE IN PREHRANE

Tadeja Polajnar

8. 1. 2019, ob 15.30

7

 

MATEMATIKA, 1. letnik

Urška Berce

17. 1. 2019, ob 15.00

4

 

NARAVOSLOVJE

Urška Kleč

20. 12. 2018, ob 16.00

10

 

VAROVANJE OKOLJA Z OSNOVAMI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Urška Kleč

20. 12. 2018, ob 16.00

10

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Urška Kleč

20. 12. 2018, ob 16.00

10

 

NARAVOSLOVJE

Urška Kleč

10. 12. 2018, ob 16.00

10

 

PRIDELAVA OKRASNIH RASTLIN

Peter Ribič

4. 2. 2019

15

Delni izpit

VARSTVO NARAVNIH VREDNOT

Nataša Kunstelj

19. 12. 2018, ob 16.00

10

Delni izpit

PRIDELAVA KRME

Marija Urankar

7. 1. 2019, ob 14.30

14

Ustni izpit

KOMUNIKACIJA V PRODAJI

Majda Kolenc Artiček

16. 1. 2019, ob 15.00

UDG

Za pristop k izpitu je poleg prijave obvezna tudi priprava in oddaja praktičnih nalog.

OSNOVE ŽIVILSTVA

Barbara Bešter

29. 11. 2018, ob 13.00

MU1

 

FUNKCIONALNA ZNANJA RAČUNALNIŠTVA

Melita Ana Maček

23. 11. 2018, ob 16.30

18

 

KOMUNIKACIJA V PRODAJI

Majda Kolenc Artiček

19. 11. 2018, ob 16.00

UDG

 

SLOVENŠČINA, 2. letnik

Marija Jerše

12. 11. 2018, ob 16.00

5

1. delni izpit: jezik (pisni izpit)

SLOVENŠČINA, 2. letnik

Marija Jerše

19. 11. 2018, ob 16.00

5

2. delni izpit: književnost (ustni izpit)

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Urška Kleč

23. 11. 2018, ob 15.30

10

 

OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE Z VARSTVOM RASTLIN

Marija Urankar

7. 11. 2018, ob 14.00

15

Delni izpit: splošno vrtnarstvo

PRIDELAVA OKRASNIH RASTLIN

Sonja Jerič Štefe

19. 11. 2018, ob 14.00

15

Delni izpit

PRIDELAVA OKRASNIH RASTLIN

Sonja Jerič Štefe

12. 11. 2018, ob 15.00

15

Delni izpit

NAPRAVA TRAJNEGA NASADA

Ljuba Erjavec

24. 10. 2018, ob 15.00

12

Pred pristopom na izpit je potrebno oddati sadilni načrt za sadovnjak.

VRTNARSKA MEHANIZACIJA

Tone Pečarič

25. 10. 2018, ob 16.00

16

 

OSNOVE UPRAVLJANJA S STROJI IN NAPRAVAMI

Tone Pečarič

25. 10. 2018, ob 16.00

16

 

IKT in INFORMATIKA

Melita Ana Maček

23. 11. 2018, ob 16.30

18

 

OSNOVE ŽIVILSTVA

Barbara Bešter

25. 10. 2018, ob 15.30

MU 3 (pritličje)

 

PRIPRAVA IN IZDELAVA ARANŽMAJEV, ŠOPKOV in NASADKOV

Dr. Sabina Šegula

29. 10. 2018, ob 14.00

Aranžerska delavnica 2

 

SLOVENŠČINA

Marija Jerše

17. 10. 2018, ob 16.00

5

1. delni izpit: jezik (pisni izpit)

SLOVENŠČINA

Marija Jerše

5. 11. 2018, ob 16.00

5

2. delni izpit: književnost (ustni izpit)