Izpitni roki


Na tej spletni strani bodo objavljeni vsi dogovorjeni izpitni roki v tem šolskem letu.

Na vse izpite se je potrebno pravočasno prijaviti (vsaj 5 dni pred izpitnim rokom) preko spletne aplikacije, ki jo najdete na tem spletnem naslovu:

http://95.87.136.2/PrijavaIzpiti/    

Uporabnik:

prijava ali prijava1 ali prijava2 ali prijava3 (uporabite lahko kateregakoli)

Geslo:

geslo dobite pri organizatorki izobraževanja odraslih na elektronskem naslovu: nada.zupanc@bc-naklo.si

Izpitni roki:

Predmet ali strokovni modul

Učitelj/Učiteljica

Datum in ura izpita

Učilnica

Opombe

Slovenščina, 3. letnik 

Marija Jerše

18. 12. 2017, ob 16. uri

5

Srednje poklicno izobraževanje

Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije

Marjeta Vovk

8. 1. 2018, ob 15.00

10

 

Osnove vrtnarske tehnologije

Peter Ribič

22. 11. 2017, ob 15.00

8

2. izpitni rok

Varna hrana / Osnove varne hrane in prehrane

Tadeja Polajnar

22. 11. 2017, ob 15.30

7

 

INF / IKT

Melita Ana Maček

8. 12. 2017, ob 16. uri

19 (2. nadstropje)

 

Slovenščina, 2. letnik  (končni izpit)

Marija Jerše

20. 11. 2017, ob 16. uri

5

Srednje poklicno izobraževanje

Slovenščina, 2. letnik  (delni izpit)

Marija Jerše

13. 11. 2017, ob 16. uri

5

Srednje poklicno izobraževanje

Naravovarstvena zakonodaja in etika

Ljuba Erjavec

14. 11. 2017, ob 15. uri

12

 

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

Marija Urankar

9. 11. 2017, ob 15.00

16

Splošno vrtnarstvo in Botanika

Osnove hortikulture

Peter Ribič

22. 11. 2017, ob 15.00

8

 

Osnove vrtnarske tehnologije

Peter Ribič

8. 11. 2017, ob 15.00

8

 

Osnove živilstva

Darja Mavrin

8. 11. 2017, ob 15. uri

7

 

Fizika

Jure Ausec

15. 11. 2017, ob 16. uri

14

 

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

Marija Urankar

26. 10. 2017, ob 16. uri

16

Botanika (delni izpit)

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

Marija Urankar

17. 10. 2017, ob 15. uri

16

Kemija (delni izpit)

Slovenščina, 1. letnik

Marija Jerše

23. 10. 2017, ob 16. uri

5

Srednje poklicno izobraževanje