Splošne informacije


V Biotehniškem centru Naklo se odrasli lahko vpišete v 13 različnih programov srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja s področij naravovarstva, živilstva, kmetijstva in hortikulture:

1.   NARAVOVARSTVO: naravovarstveni tehnik

2.   ŽIVILSTVO: slaščičar, pek, mlekar in živilsko prehranski tehnik (SSI in PTI)

3.   KMETIJSTVO: gospodar na podeželju in kmetijsko podjetniški tehnik (SSI in PTI)

4.   HORTIKULTURA: cvetličar, vrtnar in hortikulturni tehnik (SSI in PTI)
Vpis v srednjo šolo za odrasle v šolskem letu 2017/2018 poteka do 15. oktobra 2017 (oz. do zapolnitve prostih vpisnih mest). 

Več informacij najdete tudi TUKAJ.
Zakaj izbrati našo šolo?

Izobraževanje izvajamo po individualnem organizacijskem modelu, kljub temu pa za veliko večino predmetov oz. strokovnih modulov organiziramo predavanja in praktične vaje. 

Izobraževanje lahko zaključite v dveh letih, na podlagi osebnega izobraževalnega načrta, ki ga naredimo skupaj z vami, pa se vaš čas izobraževanja lahko tudi podaljša ali skrajša. 

Nudimo vam informiranje, svetovanje in podporo pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževalnim procesom in po zaključenem izobraževanju.

Nudimo možnost priznavanja formalnega in neformalnega znanja, ki ste si ga pridobili pred vpisom v izobraževanje. Priznano znanje lahko skrajša in tudi poceni vaše izobraževanje. 

Vsi udeleženci izobraževanja odraslih imate 20 % popust pri obisku naših tečajev, s katerimi lahko še dodatno izpopolnite svoje znanje. 
Sprehodite se po naših straneh, ki so namenjene srednji šoli za odrasle, za dodatne informacije pa se lahko obrnete na organizatorko srednješolskega izobraževanja odraslih, go. Nado Zupanc:

Tel: 080 3900, 04/277 21 04 ali 041/499 934
E-naslov: nada.zupancping@bc-naklopong.si ali srednjasola.odrasliping@bc-naklopong.si