Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Splošne informacije


V Biotehniškem centru Naklo se odrasli lahko vpišete v 14 različnih programov srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja s področij naravovarstva, živilstva, kmetijstva in hortikulture:

  1. NARAVOVARSTVO: naravovarstveni tehnik
  2. ŽIVILSTVO: slaščičar, pek, mlekar in živilsko prehranski tehnik (SSI in PTI)
  3. KMETIJSTVO: gospodar na podeželju, mehanik kmetijskih in delovnih strojev ter kmetijsko podjetniški tehnik (SSI in PTI)
  4. HORTIKULTURA: cvetličar, vrtnar in hortikulturni tehnik (SSI in PTI)
Z uspešnim zaključkom programa, s katerim si pridobite višjo izobrazbeno raven, ste lahko upravičeni do sofinanciranja šolnine do vključno 2.500 EUR. 

Več informacij: Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni.
Vpis v srednjo šolo za odrasle v šolskem letu 2020/2021 poteka od 20. avgusta do zapolnitve prostih vpisnih mest. Z oktobrom pričenjamo novo šolsko leto. Vabljeni.

Več informacij najdete tudi TUKAJ.
Zakaj izbrati našo šolo?

Izobraževanje izvajamo po individualnem organizacijskem modelu, kljub temu pa za veliko večino predmetov oz. strokovnih modulov organiziramo predavanja in praktične vaje. 

Izobraževanje lahko zaključite v dveh letih, na podlagi osebnega izobraževalnega načrta, ki ga naredimo skupaj z vami, pa se vaš čas izobraževanja lahko tudi podaljša ali skrajša. 

Nudimo vam informiranje, svetovanje in podporo pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževalnim procesom in po zaključenem izobraževanju.

Nudimo možnost priznavanja formalnega in neformalnega znanja, ki ste si ga pridobili pred vpisom v izobraževanje. Priznano znanje lahko skrajša in tudi poceni vaše izobraževanje. 

Vsi udeleženci izobraževanja odraslih imate 20 % popust pri obisku naših tečajev, s katerimi lahko še dodatno izpopolnite svoje znanje. 
Sprehodite se po naših straneh, ki so namenjene srednji šoli za odrasle, za dodatne informacije pa se lahko obrnete na organizatorko srednješolskega izobraževanja odraslih, go. Nado Zupanc:

Tel: 080 3900, 04/277 21 04 ali 041/499 934
E-naslov: nada.zupancping@bc-naklopong.si ali srednjasola.odrasliping@bc-naklopong.si