Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Zaposlitvene možnosti


Po uspešno zaključenem študiju se diplomanti lahko zaposlijo na naslednjih področjih:

kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, kmetijske organizacije, svetovalna dejavnost na področju kmetijstva, strokovna in druga združenja kmetov, kontrola v integrirani ali ekološki predelavi, semenarske hiše, vrtni centri, vrtnarije, trgovine s fitofarmacevtskimi sredstvi, centri s sadjem in zelenjavo, podjetja, ki se ukvarjajo s treniranjem konj in učenjem jahanja, golf igrišča, podjetja, ki se ukvarjajo z urejanjem športnih površin, institucije na področju turizma, lokalne/regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine (LAS), samozaposlitev itn.