Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Poklicni standardi


Poklicni standardi

Študijski program obsega module, predmete in druge sestavine nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Nacionalna poklicna kvalifikacija Upravitelj/upraviteljica kmetijskega gospodarstva in kmetijske proizvodnje 

Št.

Ime modula/predmeta

Kreditne točke

M4

Vodenje rastlinske pridelave

15

P11

Gospodarjenje v živinoreji

8

 

Nacionalna poklicna kvalifikacija Kmetijski farmacevt/farmacevtka 

Št.

Ime modula

Kreditne točke

M4

Vodenje rastlinske pridelave

15

P9

Varstvo rastlin s fitofarmacijo

8

 

Nacionalno poklicna kvalifikacija Upravljalec/upravljalka športnih in rekreacijskih površin pridobi

Št.

Ime modula

Kreditne točke

P18

Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami

22

 

Nacionalna poklicna kvalifikacija Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo

Št.

Ime modula

Kreditne točke

P14

Treniranje konj in učenje jahanja

7