Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

PROGRAMI


Študentke ali študenti višješolskih študijskih programov na Višji strokovni šoli Biotehniškega centra Naklo lahko izbirate študij štirih programov:

Upravljanje podeželja in krajine,

Naravovarstvo, 

Hortikultura ter 

Živilstvo in prehrana

Imate možnost doseči višjo raven izobrazbe in pridobite tista praktično uporabna znanja  ter ključne strokovne kompetence, ki so danes na trgu dela najbolj iskana in cenjena. Z diplomo pridobljenim nazivom strokovne izobrazbe inženir/inženirka lahko samozavestno vstopite v svet in si ustvarite uspešno poslovno kariero.

Programi so modularno ter kreditno ovrednoteni v skladu z evropskim sistemom ECTS, in sicer s 120 KT.

Študentom omogočajo izbirnost, skupne module z drugimi višješolskimi programi, interdisciplinarnost in horizontalno prehajanje, povezovanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja ter partnersko sodelovanje izobraževalnih organizacij, podjetij in študentov.


IZVAJAMO ŠTIRI VIŠJEŠOLSKE STROKOVNE PROGRAME

VSŠ-program Upravljanje podeželja in krajine

Minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver je izobraževalni program 

Upravljanje podeželja in krajine za študijsko leto 2007/08 

k nam prvič razmestil 18. 1. 2007 s soglasjem k razpisu za vpis št. 6035-264/2006. Odločbo o vpisu v razvid št. 6033-658/2008 smo prejeli 5. 1. 2009. Ponovni vpis v razvid je potrdila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič 3. 11. 2016 z odločbo št. 6033-457/2016/2.

VSŠ-program Naravovarstvo  

Minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič je izobraževalni program

Naravovarstvo za študijsko leto 2010/11

k nam prvič razmestil 11. 1. 2010 s soglasjem k razpisu za vpis št. 6035-251/2009 (04107). Odločbo o vpisu v razvid št. 6033-368/2011/2 (0208) smo prejeli 13. 10. 2011. Ponovni vpis v razvid je potrdila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič 17. 1. 2017 z odločbo št. 6033-458/2016/4.

VSŠ-program Hortikultura 

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk je izobraževalni program

Hortikultura za študijsko leto 2013/14

k nam prvič razmestil 24. 1. 2013 s soglasjem k razpisu za vpis št. 6036-61/2012/55. Odločbo o vpisu v razvid št. 6033-10/2013/4 smo prejeli 21. 1. 2013.

VSŠ-program Živilstvo in prehrana 

Ministrica  za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Simona Kustec je izobraževalni program

Živilstvo in prehrana za študijsko leto 2021/22

k nam prvič razmestila 18. 11. 2020 s soglasjem k razpisu za vpis št. XXXXXX. Odločbo o vpisu v razvid št. XXXXXXX   smo prejeli XXXXXX.