Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Sodelovanje s študenti, diplomanti, delodajalci


Vir: Shutterstock

Preberite več na spodnjih povezavah:

Vključevanje študentov v aktivnosti, raziskovalno delo, v delo inkubatorja

 

Sodelovanje z zunanjimi deležniki, gospodarstvom, delodajalci, spremljanje praktičnega izobraževanja: 

 

Mednarodne aktivnosti: z Erasmusom+ do uspešnejše kariere


Sodelovanje z diplomanti (Alumni klub, navdihujoče zgodbe naših diplomantov, diplomske naloge naših diplomantov)

Vir: Shutterstock

Projekt MUNERA 3 in vprašalnik za podjetja: ugotavljanje potreb po usposabljanju

V projektu Munera 3 (2018–2022) se izvajajo različni programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kor dodatna usposabljanja, kvalifikacije, prekvalifikacije ali višješolsko izobraževanje. Cilj projekta je izboljšanje kompetenc zaposlenih zaradi potreb na trgu dela, izboljšanje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter omogočanje boljšega osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Koordinatorji projekta so za namen ugotavljanja potreb podjetij po nadaljnjem poklicnem usposabljanju zaposlenih pripravili vprašalnik. Rezultati raziskave bodo v pomoč pri razvoju novih programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, v katere želimo vključiti vsebine, ki jih podjetja dejansko potrebujejo. Pomagajte pri razvoju programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in izpolnite vprašalnik na povezavihttps://1ka.arnes.si/a/18094.

Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 10 minut.