Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Aktivnosti svetovanja in karierne orientacije


Vir: Shutterstock

Aktivnosti svetovanja in karierne orientacije Kompetenčno-kariernega središča VSŠ (Competence & Career Centre oz. CCC) 

 


Na višji šoli za študente vseh štirih programov izvajamo karierne dogodke v obliki delavnic, predavanj, tržnic, srečanj s strokovnjaki iz stroke oz. z delodajalci z namenom, da študent spozna možnosti za zaposlitev in da se delodajalci srečajo s študenti naše šole. V zadnjih letih smo študente povabili na naslednje karierne dogodke: