Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

RAZISKOVALI SMO OBMOČJE OBČIN JEZERSKO, TRŽIČ, ŽIROVNICA IN JESENICE


Zaščitena naravna dediščina naselja Zgornje Jezersko
Zaščitena naravna dediščina Tržiča

V sklopu priprave Analize stanja in potreb na območju LAS Gorenjska košarica smo se dne 15.7.2022 za namen izvedbe 1. faze operacije odlično odpravili na območje občin Jezersko, Tržič, Žirovnica in Jesenice.

Po pregledu območja smo ugotovili, da imajo občine zajete dobro ohranjeno kulturno dediščino in pa ugodne naravne danosti za gojenje zelišč.

Struktura ekoloških kmetijskih zemljišč na območju daje prednost pridelku in izdelku, ki na manjših površinah daje večji dohodek od tradicionalnih kultur ali zavrača živali. Ena od možnosti je pridelava zelišč (zdravilnih in aromatičnih rastlin in rastlin za posebne surovine (antioksidanti, naravna barvila, naravni insekticidi ipd.). V registru flore Slovenije je več kot 3 200 vrst rastlin, od tega jih približno 12 % takih, ki so poleg te ekološke danosti na območju LAS potrebuje pridelavo vsaj dve tretjini zelišč, ki jih danes uvažamo.

Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), ki je organ pristojen za zdravila, je oktobra 2014 izdala Smernice za opredelitev izdelkov, ki jih lahko hkrati natrija v opredelitev zdravil in izdelkov, ki so predmet drugih predpisov za uporabo pri ljudeh. Za zdravila je pred začetkom trženja treba pridobiti dovoljenje za promet (registracijo). To dovoljenje se izda samo, če se ugotovi na podlagi predložene dokumentacije kakovost, varnost in učinkovitost proizvoda, pozitivno razmerje med koristjo in tveganjem pri uporabi, če so tako izpolnjeni drugi pogoji, ki jih določa zakonodaja s področja zdravil. Za proizvodnjo zdravil rastlinskega izvora mora biti gojenje, nabiranje in primarna obdelava zdravilnih rastlin v skladu s smernicami dobre kmetijske in nabiralne prakse, ki jih je pripravil Odbor za zdravila rastlinskega izvora pri Evropski agenciji za zdravila .

Za prodajo zdravilnih rastlin v farmacevtske namene (rastlinska droga, morajo biti le-te v skladu s splošno monografijo »Rastlinske droge« in specifično monografijo za posamezno drogo v Evropski farmakopeji ter zakonodajo, ki ureja zdravila in lekarniško dejavnost. Kozmetični izdelki morajo ustrezati zahtevam, določenim z Uredbo (ES) set. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih. Za področje kozmetičnih proizvodov je pristojno Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije.

Kulturno krajino zaznamuje alpski svet, značilni za številne hribe in gore (tudi dvatisočaki, Triglav), reke in jezera ter kmetijske površine (polja, travniki ipd.). Zelo raznolika je tudi arhitektura urbanih naselij (mesta Kranj, Radovljica, Kropa, Bled) in podeželjskih območij (npr. enojni in dvojni kozolci (ti toplarji), polzidane/pollesene stavbe itd.) Med gradivi je v bil v preteklosti v ospredju les ( lesena gradnja, kritina – skodle) pa tudi kamen (gradnja hiš, mostov) in železo (npr. kovaštvo v Kropi).

Stavbna dediščina je pogostokrat še vedno preveč zanemarjena, brez razvitih vsebin, neosnovna dediščina pa je bolj ali manj prepuščena pozabi in se ne aktivira kot pomemben del identitete območja LAS Gorenjska košarica. (vir: www.las gorenjskakosarica.si/wp-content/uploads/SLR_LAS_GorenjskaKosarica.pdf)

Iz Registra nepremične kulturne dediščine je razvidno stanje enot po občinah:

Občina

Število enot

Bled

340

Bohinj

302

Cerklje na Gorenjskem

243

Gorje

113

Jesenice

184

Jezersko

48

Kranj

509

Kranjska gora

293

Naklo

117

Preddvor

136

Radovljica

554

Šenčur

168

Tržič

275

Žirovnica

141

Skupaj

3423