Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Dejavnosti in rezultatiPouk na prostem – 3. in 4. cilj Agende 2030

Učilnica na prostem
Pouk v učilnici na prostem

Spodbujanje in ozaveščanje o trajnostni mobilnosti – 3., 11. in 17. cilj Agende 2030

Dijaki 1. M na Šmarjetni gori – do izhodišča so se pripeljali z vlakom
Na nadstandardni izbirni strokovni ekskurziji v Rimu
Na nadstandardni izbirni strokovni ekskurziji v Rimu

POROČILO  PROJEKTNEGA TEDNA

V tednu od 11. do 14. aprila 2023 se je v BC Naklo odvil PROJEKTNI TEDEN na temo podnebnih ciljev, med katerim so se dijaki in dijakinje vseh gimnazijskih razredov, razen zaključnih, pod mentorstvom učiteljev seznanili s podnebnimi cilji Agende 2030 – s poudarkom na 3., 4., 11. in 17. cilju – ter Zelenim dogovorom EU. 96 dijakov se je z dvema avtobusoma odpravilo na nadstandardno izbirno strokovno ekskurzijo v Rim, ostali dijaki so cilje Agende 2030 zasledovali v okviru svojega oddelka (1. L, 1. M, 2. L, 2. M, 3. L in 3. M) v šolskem okolju in z obiskom raznih ustanov.

 

NADSTANDARDNA IZBIRNA STROKOVNA EKSKURZIJA V RIM

96 dijakov različnih letnikov in smeri se je udeležilo nadstandardne izbirne strokovne ekskurzije v Rim in Vatikan, na kateri so tako kot ostali dijaki v šoli podrobneje sledili nekaterim ciljem Agende 2030: 3. cilju – Zdravje in dobro počutje, 4. cilju – Kakovostno izobraževanje, 11. cilju – Trajnostna mesta in skupnosti ter 17. cilju – Partnerstva za doseganje ciljev. Na ekskurziji so dijaki opazovali in v svoje dnevnike beležili trajnostne vsebine velemesta Rima, kot so javni prevoz, zbiranje odpadkov, ravnanje z vodnimi viri, velikost zelenih površin in podobno. Hkrati so iz Slovenije pripeljali naše avtohtono drevo skorš (Sorbus domestica), za katero je sodelavec g. Peter Ribič poskrbel, da je našla svoje mesto v vatikanskih vrtovih. Strokovno je bila ekskurzija, poleg vodenega ogleda Vatikana, Rima, Pompejev in Vezuva, pri katerem so s svojimi predstavitvami sodelovali tudi dijaki, obogatena še z obiskom bivolje farme na obrobju Rima in ogledom proizvodnje bivolje mocarele, ki je del mediteranske prehrane, ene najbolj zdravih oblik prehranjevanja.


1. L | 1. M | 2. L | 2. M | 3. L | 3. M