Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Obvezne izbirne vsebine


V gimnazijskih razredih je v prvih treh letnikih po 90 ur obveznih izbirnih vsebin, v četrtem letniku pa 30 ur.

SEPTEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

4.

Sprejem prvih letnikov

1. GIM, 4. GIM

Fričovsky

2. do 4.

Naravoslovni tabor  CŠOD

3. GIM

Peternelj

4. do 6.

Naravoslovni tabor  CŠOD

2. GIM

Peternelj

28.

Športni dan - pohod

vsi

T. Ravnikar

 

OKTOBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

21., 22.

Projektni dnevi -izbirno

izbirno

učitelji

 

Projektni dan

izbirno

Čimžar

 

Projektni dan

2. GIM

Jerše, Camlek

 

NOVEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

21.

Varna raba interneta

1. GIM

Fričovsky

nov/dec

Glasbena predstava

1. GIM

uč. glasbe, Koren

29.

Kulturni dogodek na šoli – dobrodelni večer

izbirno

 

 

DECEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Parlament

3. GIM

Miščevič

 

JANUAR

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

16.

Športni dan

vsi

Markun

 

Kulturni dogodek – ang. predstava

vsi

Smolej

 

Karierni dan

4. GIM

Fričovsky

                                            

FEBRUAR

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

14., 15.

Informativni dan

4. GIM

-

 

MAREC

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Opera

3. GIM

Koren

 

Gledališče

2. GIM 

Koren

 

Pozdrav pomladi

1. GIM

Logar

 

Jesenkovi dnevi

3. GIM

Rant

 

APRIL

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

23., 24.

Projektni dnevi - izbirno

izbirno

učitelji

 

Ekskurzija- tujina

izbirno

Kalamar

 

MAJ

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Ekskurzije

 

 

 

Notranjsko podolje

1. GIM

Božnar

 

Ekskurzija Piran

2. GIM

Kalamar

 

Laško

3. GIM

Kastelic Švab

 

JUNIJ

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Športni dan

 

Čalič

 

Učenje učenja

1. GIM

2. GIM

Rant in učitelji

 

Knjižnično – informacijska znanja

1. GIM

2. GIM

3. GIM

Simjanovski

 

Zdravstvena vzgoja

1. GIM

4. GIM

Teran Ravnikar

 

Karierna mapa

vsi

razredniki

 

Vzgoja za sobivanje

vsi

razredniki

 

Proste izbirne vsebine

1. GIM

razredniki

 

Izbirna kulturna dejavnost

4. GIM

Koren

POUK

 

 

 

 

Ekskurzija Vrhnika

4. GIM

Modrijan