Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Biotehnologija


Kaj je biotehnologija

Biotehnologija je interdisciplinarna veda, ki združuje področja biologije, kemije in tehnologije, uporablja žive organizme, celice in njihove dele v industrijske namene, v kmetijstvu, medicini, veterini in varovanju okolja. Izvor besede biotehnologija: bios = življenje, teuchos = orodje, logos = preučevanje

Pouk biotehnologije poteka v 2., 3. in 4. letniku in se praktično povezuje z laboratorijskimi vajami.  Biotehnologija je tudi izbirni maturitetni predmet. V zaključnem letniku maturanti izdelajo raziskovalno nalogo.

Laboratorijske vaje

Predmet Laboratorijske vaje je oblikovan kot podpora predmetu Biotehnologija. Gimnazijci razvijajo laboratorijske spretnosti in osnovne metode raziskovanja. Navajajo se na varno delo v laboratoriju. V četrtem letniku izdelajo projektno nalogo, ki jih usposobi za samostojno odkrivanje problemov in iskanje rešitev.

Naslovi nekaterih raziskovalnih nalog v letu 2019/20:

Dokazovanje antimikotičnega delovanja vodnih ekstraktov na kvasovko Candida albicans - Naloga je prejela Krkino nagrado in srebrno priznanje na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti.

Obdelava mlekarskih odpadnih vod z algami - Naloga je prejela Krkino nagrado.

Konkurenčnost probiotičnih sevov rodu Bacillusa na patogeno črevesno bakterijo Escherichia coli- Naloga je prejela srebrno priznanje na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti.

Proizvodnja električne energije s pomočjo biokulture - Naloga  je prejela srebrno priznanje na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti.

Mikrobiološka analiza športnh bidonov

Naslovi nekaterih raziskovalnih nalog v letu 2018/19:

Antibakterijsko delovanje rastlinskih pripravkov in čebeljih izdelkov na bakterijo Staphylococcus aureus - Vpliv različnih vrst čilija na alkoholno fermentacijo - Raziskovalna naloga je prejela srebrno priznanje na Srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti in Krkino nagrado za srednješolske raziskovalne naloge.

Vpliv dodatka inulina na rast kefirnih zrnc

Dokazovanje mikotoksinov v živalski krmi

Vpliv različnih vrst čilija na alkoholno fermentacijo

Vpliv vlage na razrast plesni v pasjih briketih

Antimikotični učinki lesnih gob

Fermentiran proteinski napitek

Naslovi nekaterih raziskovalnih nalog v letu 2017/18:

Ugotavljanje antibiotičnih učinkov zdravil s pretečenim rokom uporabe

Dokazovanje ekološkega sadja

Vplivi različnih sort jabolk na alkoholno fermentacijo mošta

Naslovi raziskovalnih nalog v letu 2016/17:

1. Dokazovanje delovanje naravnih antimikotikov na onikomikoze - Naloga je prejela srebrno priznanje na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti in 47. Krkino priznanje za raziskovalne naloge.

2. Vpliv navadnega češmina na rast plesni in kvasovk ekološkega sadja - Naloga je prejela srebrno priznanje na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti.

3. Učinek berberina na patogene mikroorganizme

4. Spremljanje mikrobiološke kakovosti domače in industrijske proizvodnje zeliščnih čajev

5. Vpliv amilaze na fermentacijo riževega vina

6. Spremljanje kakovosti mleka pridelanega na BC Naklo

7. Boj proti škodljivim kožnim bakterijam z uporabo izvlečka alg spiruline

8. Dokazovanje najuspešnejše metode mikropropagacije glede na izbor delov rastline na kemoterapijo

Naslovi raziskovalnih nalog v letu 2015/16:

1. Antibiotični učinki eteričnih olj in hidrolatov zdravilnih rastlin na enterobakterijo Escherichia coli – Naloga je prejela 46. Krkino priznanje za raziskovalne naloge.

2.  Vpliv dodatka citronske kisline na alkoholno fermentacijo pri izdelavi medice – Naloga je prejela srebrno priznanje na tekmovanju Gibanja znanost mladini.

3. Spremljanje spontane in vodene alkoholne fermentacije jabolčnega mošta / Obdelava odpadnih mlekarskih voda z uporabo različnih mikroorganizmov

Naslovi raziskovalnih nalog v letu 2014/15:

1. Antibiotični učinki eteričnih olj na rast patogenih kožnih bakterij – Naloga je prejela 45. Krkino nagrado za raziskovalne naloge.

2. Gojenje Spiruline v stranskem produktu proizvodnje sira

3. Ekstrakcija fikocianina iz Spiruline

4. Vpliv različnih substratov na izdelavo grškega jogurta

5. Sprektrometrično spremljanje alkoholnega vrenja pri izdelavi kvasa

6. Vpliv različnih sladkorjev na rast kvasovk

7. Fermentacija medu

8. Boza – fermentirana pijača iz žit

9. Primerjava spontane in vodene kislinske fermentacije pri izdelavi kislega mleka 

 

 

 


Učni načrt za biotehnologijo