Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

2. M


Dijaki 2. M so pod mentorstvom učitelja Jana Kozjeka in laborantke Katje Dobnikar spoznavali les kot vir energije in sledili šestim ciljem Agende 2030: 4. cilju – Kakovostno izobraževanje, 7. cilju – Cenovno dostopna in čista energija, 11. cilju – Trajnostna mesta in skupnosti, 13. cilju – Podnebni ukrepi, 15. cilju – Življenje na kopnem in 17. cilju – Partnerstva za doseganje ciljev. Dijaki so se najprej seznanili z različnimi vrstami lesa, nato pa so les pripravili za sežig in iz dobljenega pepela opravili nadaljnjo analizo. Po tehtanju mase pepela so ocenili, kateri les je najmanj primeren za kurjenje in kateri najbolj (rezultati so navedeni v zgibanki). Obiskali so tudi Kemijski inštitut v Ljubljani in si skupaj z dijaki 1. L ogledali Laboratorij za katalizatorje in Laboratorij za sintezno biologijo. Na koncu so izdelali zgibanko Uporaba lesa kot energenta z vsemi pomembni podatki o vrstah lesa, ki so jih analizirali, in posneli kratek film, v katerem so ujeli glavne korake poteka izvedenih kemijskih analiz.

Film 2. M: Uporaba lesa kot energenta: https://youtu.be/YJ-7o3Yw7k0