Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

7 stebrov gimnazije


OSEBNOSTNI IN KARIERNI RAZVOJ MLADOSTNIKA

Posebno skrb posvečamo nadarjenim dijakom, ki se udeležujejo različnih tekmovanj in natečajev. Gimnazijci s pomočjo mentorjev razrednikov v štirih letih izdelajo karierno mapo, ki jo izpolnijo s svojimi izobraževalnimi in kariernimi cilji ter dosežki. Ponudimo jim priložnost, da se izkažejo pri organizaciji in vodenju različnih prireditev, delovanju šolske dijaške skupnosti, izdajanju dveh šolskih glasil, razvijanju in ohranjanju šolskih običajev.

 

PRIPRAVA NA IZBRANI ŠTUDIJ

Uporabljamo e-učilnice. Medpredmetno povezovanje dijakom omogoča povezovanje različnih znanj. Delo v skupinah in reševanje problemov poleg pridobitve kakovostnega znanja gimnazijce nauči uspešnega sodelovanja v skupini.

 

MEDNARODNO SODELOVANJE

Gimnazijce vključujemo v projekte mednarodnega sodelovanja Erasmus+, The Living Rainforest, eTwinning …, kjer spoznavajo evropske vrstnike. Sodelujemo z zamejsko Slovenijo. Vsako leto gimnazijci sodelujejo pri organizaciji izbirnih ekskurzij v tujino.

 

PESTER NABOR IZBIRNIH VSEBIN

Dijaki se skupaj z razrednikom udeležujejo večdnevnih taborov, na katerih poleg veščin med seboj stkejo globlje vezi. Nabor športnih in kulturnih dni ter ekskurzij po Sloveniji je raznolik. Na šoli delujejo številni krožki. Dijaki soustvarjajo šolsko glasilo Mlade brazde in The sky is the limit.

 

LABORATORIJSKO IN TERENSKO DELO

Pri naravoslovnih predmetih, laboratorijskih vajah in na ekskurzijah razvijamo spretnosti in veščine, ki so potrebne za samostojno in skupinsko raziskovalno delo. Okolica šole s svojimi raznovrstnimi možnostmi predstavlja teren za učenje na podlagi izkušenj in raziskovanja (šolski ribnik, akvaponika, travniški in gozdni ekosistemi).

 

 

VKLJUČEVANJE KLJUČNIH KOMPETENC 21. STOLETJA V VSAKODNEVNO UČENJE – Digitalna kompetenca

Sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost in kulturna zavest in izražanje.

 

 

 

 

 

PROJEKTNO IN RAZISKOVALNO DELO TER VKLJUČEVANJE V REALNE ŽIVLJENJSKE SITUACIJE

Dijake spodbujamo k projektnemu in raziskovalnemu delu. Spodbujamo projektno in raziskovalno razvojno delo v povezavi z možnostmi v okviru našega centra in mednarodnega prostora, v katerem delujemo.