Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Šolski sklad


Namenitev dela dohodnine 2022 Šolskemu skladu BC Naklo

Spoštovani starši.

Od letos lahko davkoplačevalci del dohodnine namenijo tudi šolskim skladom in sicer  največ 0,3% odmerjene dohodnine.

Tako imate možnost podpreti šolski sklad Srednje šole in gimnazije BC Naklo.

Namenitev lahko uredite preko povezave: 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu,

ali pa izpolnite priloženi obrazec in ga vaš otrok odda v računovodstvu šole.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo pomoč, prispevek.

Šolski sklad

Na šoli želimo z našim dijakom omogočiti večjo kakovost ter višji standard vzgojno-izobraževalnega dela. 

Ime in dejavnost sklada je:

- pridobivanje sredstev in prispevkov domačih in tujih fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,

- financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, se ne financirajo iz javnih sredstev oziroma sredstev,

- nakup nadstandardne opreme,

- zagotavljanje sredstev in materiala za spodbujanje razvojne, raziskovalne ter tekmovalne dejavnosti dijakov,

- zbiranje sredstev socialne pomoči.

Nadzor nad sredstvi šolskega sklada ima upravni odbor, ki deluje v skladu s Pravilnikom in je sestavljen iz osmih članov: trije predstavniki šole, štirje predstavniki staršev, en predstavnik dijaške skupnosti.

Predstavniki šole : Monika Rant, Tadeja Fričovsky in Marija Jerše (namestnica predsednice)

Predstavniki staršev : Dejana Štefanič (predsednica), Nadja Janež, Karin Van Bakel, Jože Markič

Predstavnik dijaške skupnosti : Rok Razložnik

Račun BC Naklo: 01100–6030698292

Sklic: 00 2023-291050

Namen: Donacija za šolski sklad

Vsem donatorjem se že v naprej zahvaljujemo za posluh ter pomoč.
Pravilnik o delovanju Šolskega sklada BC Naklo - Srednje šole in gimnazije
Prispevki staršev

Starši lahko po svojih zmožnostih prispevate v Šolski sklad. V prilogi je obrazec, ki ga izpolnite in posredujete Moniki Rant, pomočnici ravnateljice. 

Podatek bo nato posredovan v računovodstvo. 

Hvala.