Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

3. L


Dijaki 3. L so pod mentorstvom učiteljev Nine Modrijan in Roka Nemaniča vsebine, ki jih obravnavajo pri predmetu slovenščina, združili z glasbo, in sicer pod naslovom »Z glasbenimi 'magdalenicami' do znanja o umetnostnih obdobjih«. Dijaki so pripravili časovni pregled razvoja domače in tuje besedne umetnosti in kulturnega dogajanja s povezavo do reprezentativne skladbe določenega obdobja – kot »magdalenice«, ki prikliče spomin na določeno učno snov. Izdelali so e-gradiva za 20 književnih obdobij, ki jih dijaki lahko uporabljajo pri pouku in doma, predvsem pa za pripravo na zrelostni izpit iz materinščine. Delček njihovega dela razkriva spodnja QR-koda. Dijaki 3. L z mentorjema so tako sledili dvema ciljema Agende 2030, in sicer: 4. cilju – Kakovostno izobraževanje in 17. cilju – Partnerstva za doseganje ciljev.