Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

1. M


Dijaki 1. M so se pod mentorstvom učiteljic Sabine Smolej in Urške Berce usmerili v 3. cilj Agende 2030 – Zdravje in dobro počutje. Seznanili so se s pomenom telesnega in duševnega zdravja ter dobili priložnost za samostojno načrtovanje preživljanja dni projektnega tedna, upoštevajoč omenjeni cilj Agende 2030. Tako so dijaki organizirali pohod na Šmarjetno goro, pri čemer so za prevoz do izhodišča uporabili javni potniški prevoz in ozavestili tudi 11. cilj Agende 2030 – Trajnostna mesta in skupnosti, ter določili dan brez uporabe mobilnega telefona in ta dan preživeli ob izvajanju športno-družabnih aktivnosti. Na ta način so se dijaki med seboj še bolje spoznali, povezali in kakovostneje preživeli skupni čas ter ozavestili pomen skrbi za telesno in duševno zdravje.