Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

1. L


Dijaki 1. L so se pod mentorstvom učiteljice Lenke Žigon dotaknili področja plastike in pripravili biorazgradljivo plastiko iz koruznega škroba ter spoznali različne dokazne reakcije škroba in produktov razgradnje škroba. Ob tem so se seznanili s štirimi stebri trajnostnega razvoja – ekologijo, ekonomijo, socialo in politiko – ter 12. ciljem Agende 2030 – Odgovorna proizvodnja in poraba. V luči kakovostnega izobraževanja, kot 4. cilja Agende 2030, so spoznali spletna orodja za učenje, ponavljanje in utrjevanje znanja: Jamboard, Padlet in Vita. Ozavestili so tudi 7. cilj Agende 2030 – Cenovno dostopna in čista energija ter se dotaknili pomena plinastega vodika kot vira energije in spoznali Hoffmanovo napravo za elektrolizo vode, ki jim je omogočila pridobitev plinastega vodika in kisika iz vode. Sledil je obisk Kemijskega inštituta v Ljubljani, natančneje Laboratorija za katalizatorje in Laboratorija za sintezno biologijo. V prvem so jim predstavili razvoj sodobnih procesov za čiščenje vod, v drugem pa inženirske pristope za uvajanje novih lastnosti v biološke sisteme. S tem so dijaki ozavestili 17. cilj Agende 2030 – Partnerstva za doseganje ciljev in spoznali, kako pomembno je sodelovanje različnih strokovnjakov na nekem področju za doseganje nekega cilja ali rešitev problematike.