Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

3. M


Dijaki 3. M so pod mentorstvom učiteljev Anite Zupanc in Andraža Kalamarja s pomočjo spletnih orodij izračunali svoj ekološki odtis, spoznali, da pomemben delež le-tega predstavlja ogljični odtis, in skozi delo v skupinah iskali načine za zmanjševanje ogljičnega odtisa na osebni, razredni in šolski ravni, ki so jih poskušali v času projektnega tedna tudi čim bolj udejanjiti. Posneli so film kot orodje pri ozaveščanju ostalih o pomenu zmanjševanja ekološkega in ogljičnega odtisa, pripravili pa so tudi plakate na to temo. Tako so dijaki 3. M med projektnim tednom sledili trem ciljem Agende 2030, in sicer: 3. cilju – Zdravje in dobro počutje, 4. cilju – Kakovostno izobraževanje in 11. cilju – Trajnostna mesta in skupnosti.


Film 3. M: Zmanjševanje ekološkega in ogljičnega odtisa: https://youtu.be/nJ9ACftJaS8 

Plakat :