Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Učitelji v gimnaziji


Andreja AHČIN

ravnateljica, svetnica

andreja.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 19

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Urška BERCE

učiteljica matematike, tajnica splošne mature, razredničarka 2. N

urska.berceping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: četrtek, 9.30-10.15

GU za dijake: ponedeljek, 13.05-13.50

GU za splošno maturo: četrtek, 10.20-11.05


Anja BERGANT

svetovalna delavka, mentorica, koordinatorka za otroke s posebnimi potrebami 

anja.bergant@bc-naklo.si, 04 277 21 10

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Bernarda BOŽNAR

učiteljica geografije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, koordinatorica projekta Zeleni sij

bernarda.boznarping@bc-naklopong.si , 04 277 21 30

GU za starše: petek, 9.00-9.45

GU za dijake: petek, 13.05-13.50


Špela CAMLEK

učiteljica slovenščine, mentorica, vodja aktiva za slovenščino, razredničarka 4. N

spela.camlekping@bc-naklopong.si , 04 277 21 29

GU za starše: petek, 8.10-8.55

GU za dijake: sreda, 13.05-13.50


David CELAR

učitelj športne vzgoje in strokovnih modulov, svetnik, vodja aktiva za športno vzgojo, razrednik 5. ČDFD

david.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: petek, 8.10-8.55

GU za dijake: ponedeljek, 12.15-13.00


Neža ČIMŽAR

učiteljica športne vzgoje, mentorica, koordinatorka Dijakom za varno mobilnost, razredničarka 1. J

neza.cimzarping@bc-naklopong.si , 04 277 21 38

GU za starše: ponedeljek, 9.50-10.35

GU za dijake: četrtek, 13.05-13.50


Katja DOBNIKAR

laborantka

katja.dobnikarping@bc-naklopong.si , 04 277 21 46

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Barbka DROBNIČ

učiteljica biologije, naravoslovja, svetnica

barbka.drobnicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: petek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.15-13.00


Ljuboslava ERJAVEC

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica, razredničarka 1. BF

ljuba.erjavecping@bc-naklopong.si , 04 277 21 17

GU za starše: petek, 9.30-10.15

GU za dijake: ponedeljek, 13.05-13.50


Tadeja FRIČOVSKY

šolska svetovalka, svetnica, mentorica dijaške skupnosti

tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si, 04 277 21 24

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Aleš HOLY

učitelj računalništva in informatike

ales.holyping@bc-naklopong.si , 04 277 21 35

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: sreda, 13.05-13.50


Robert HORVAT

učitelj strokovnih modulov računalništva in informatike, mentor, razrednik 2. C

robert.horvatping@bc-naklopong.si, 04 277 21 35

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 13.05-13.50


Marija JERŠE

učiteljica slovenščine, svetovalka, razredničarka 5 BD

marija.jerseping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: sreda, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.15-13.00


Andraž KALAMAR

učitelj zgodovine in sociologije, svetovalec, koordinator raziskovalne dejavnosti, razrednik 1. C

andraz.kalamarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: četrtek, 13.05-13.50


mag. Marjetka KASTELIC ŠVAB

učiteljica biologije in biotehnologije, svetnica, razredničarka 3. M

meta.kastelicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: torek, 9.50-10.35

GU za dijake: četrtek, 13.05-13.50


Simona KOGELNIK EKAR

učiteljica psihologije, mentorica

simona.kogelnik-ekarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 39

GU za starše: ponedeljek, 11.10-11.55

GU za dijake: ponedeljek, 12.15-13.00


Marcela KOREN

učiteljica slovenščine, svetovalka, razredničarka 1. N

marcela.korenping@bc-naklopong.si , 04 277 21 29

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 13.05-13.50


Ana KAVČIČ KARNIČAR

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, mentorica, razredničarka 2. K

ana.kavcicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 12.05-12.50


Marko KOSELJ

učitelj matematike, mentor

marko.koseljping@bc-naklopong.si , 04 277 21 32

GU za starše: sreda, 8.10-8.55

GU za dijake: sreda, 12.15-13.00


Živa KOUS

svetovalna delavka 

ziva.kousping@bc-naklopong.si, 04 277 21 39

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Jana KORITNIK

učiteljica angleščine in nemščine, svetovalka, razredničarka 2. L

jana.koritnikping@bc-naklopong.si , 04 277 21 31

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: ponedeljek, 13.05-13.50


Jan KOZJEK

učitelj fizike, razrednik 1. L

jan.kozjek @bc-naklo.si , 04 277 21 42

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 13.05-13.50


Tina KRIŽNAR

učiteljica družboslovja, geografije, svetnica, razredničarka 3. CIDE

tina.kriznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.15-13.00


Brigita MARKUN

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, razredničarka 4. BD

brigita.markunping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: torek, 9.30-10.15

GU za dijake: torek, 13.05-13.50


Rok MIŠČEVIČ

učitelj zgodovine in sociologije, mentor, vodja aktiva za družboslovje, razrednik 3. P

rok.miscevicping@bc-naklopong.si , 04 277 21 30

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: petek, 12.15-13.00


dr. Nina MODRIJAN

učiteljica slovenščine, svetovalka, koordinatorka raziskovalnega in projektnega dela, razredničarka 4. L 

nina.modrijanping@bc-naklopong.si , 04 277 21 29

GU za starše: sreda, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 13.05-13.50


Rok NEMANIČ

učitelj glasbe, mentor pevskega zbora in šolskega benda

nemanic.rokping@bc-naklopong.si , 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.30 -10.15

GU za dijake: sreda, 12.15-13.00


Joži PETERNELJ

učiteljica matematike, svetovalka, vodja aktiva za matematiko, razredničarka 2 . BF

jozi.peterneljping@bc-naklopong.si , 04 277 21 32

GU za starše: petek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 12.15-13.00


Tadeja POLAJNAR

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetnica, vodja PUZ živilstvo, razredničarka 2. J

tadeja.polajnarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 33

GU za starše: ponedeljek, 8.10-8.55

GU za dijake: sreda, 12.15-13.00

 


Monika RANT

pomočnica ravnateljice, svetnica

monika.rantping@bc-naklopong.si, 04 277 21 25

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Darja RAVNIHAR

učiteljica nemščine, svetovalka, razredničarka 1. M

darja.ravniharping@bc-naklopong.si , 04 277 21 31

GU za starše: četrtek, 8.10-8.55

GU za dijake: četrtek, 12.15-13.00


Urška SIMJANOVSKI

knjižničarka, svetovalka

urska.simjanovskiping@bc-naklopong.si, 04 277 21 16

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Sabina SMOLEJ

učiteljica angleščine, svetovalka, razredničarka 2. M

sabina.smolejping@bc-naklopong.si , 04 277 21 31

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 12.15-13.00


Petra STARBEK

učiteljica biologije, svetovalka, pomočnica ravnateljice

petra.starbekping@bc-naklopong.si , 04 277 21 34

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 13.05-13.50


dr. Nataša ŠINK

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, hortikulture in naravovarstva, svetnica, koordinatorica projekta JA Slovenija

natasa.sinkping@bc-naklopong.si , 04 277 21 27

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek,12.15-13.00


Urška TERAN RAVNIKAR

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, tajnica ŠMK za poklicno maturo, koordinatorka Zdrave šole, razredničarka 4. BČF

urska.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: petek, 12.15-13.00

GU za poklicno maturo: torek, 10.20-11.05


Eva TRAVEN 

učiteljica trajnostnega razvoja, kemije in laboratorijskih vaj

eva.traven@bc-naklo.si , 04 277 21 34

GU za starše: četrtek, 8.10-8.55

GU za dijake: petek, 12.15-13.00

 


Boris URH

učitelj likovne umetnosti, svetnik, razrednik 1. P

boris.urhping@bc-naklopong.si , 04 277 21 30

GU za starše: sreda, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 13.05-13.50


Meta ŽEFRAN

laborantka

meta.zefranping@bc-naklopong.si , 04 277 21 46

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


mag. Lenka ŽIGON

učiteljica kemije, svetnica

milica.slatinek-zigonping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 12.15-13.00


Jera ŽUŽEK

učiteljica slovenščine, koordinatorica MEPI, razredničarka 3. ČF

jera.orazem@bc-naklo.si , 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 8.10-8.55

GU za dijake: petek, 12.15-13.00


Sandra ŽVAGEN

učiteljica angleščine, svetnica, razredničarka 3. L

sandra.zvagenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 12.15-13.00