Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Svetovalna služba


 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalka za program gimnazije: Živa Kous

04/620 26 61;  ziva.kousping@bc-naklopong.si

Šolska svetovalka za 2. in 3. letnik srednjih poklicnih programov, za srednje strokovne programe in za poklicno tehnične programe: Tadeja Fričovsky.

04/277 21 24; tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si

Šolska svetovalka za 1. letnik srednjih poklicnih programov, za program pomočnik v biotehniki in oskrbi: Nežka Kunšič

04/620 26 60 ; nezka.kunsicping@bc-naklopong.si 

Koordinatorka za otroke s posebnimi potrebami: Anja Bergant

04/277 21 10; anja.bergantping@bc-naklopong.si

 

Vpis

Individualno svetovanje

Karierno svetovanje

Šola za starše

Informativni dnevi

Svetovanje v času izobraževanja na daljavo

VKO točka

Sobotna šola

Stanje prijave

Uporabna orodja

e-prijava

 

Evalvacija

Učna mesta

Prehod na trg dela

Rokovnik za vpis

 

 

Nadarjeni

Literatura

Učenje učenja

Mediacija

Program

Uporabni članki

Uporabna orodja

 

Ko nastopi konflikt

Tabor 2020

Tabor

 

 

 

Izkušnje v praksi