Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Učitelji na srednji šoli


Andreja AHČIN

ravnateljica, svetnica

andreja.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 19

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Miran AHČIN

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, mentor

miran.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: torek, 9.30–10.15

GU za dijake: torek, 12:15–13.00


Barbara BENEDIK

učiteljica angleščine in nemščine, razredničarka 1. Č

barbara.benedikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 9.30-10.15

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Urška BERCE

učiteljica matematike, tajnica splošne mature, razredničarka 2. N

urska.berceping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše:četrtek, 9.30-10.15

GU za dijake: ponedeljek, 13.05-13.50

GU za splošno maturo: četrtek, 10.20-11.05


Anja BERGANT

svetovalna delavka, koordinatorka za otroke s posebnimi potrebami in koordinatorka prehrane, mentor

anja.bergant@bc-naklo.si, 04 277 21 10

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Barbara BEŠTER

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, vodja aktiva živilstva in prehrane, svetovalka, razredničarka 2. H

barbara.besterping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: torek, 9.50-10.35

GU za dijake: torek, 13.05-13.50


Bernarda BOŽNAR

učiteljica geografije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja gimnazije, koordinatorica projekta Zeleni sijaj, svetnica

bernarda.boznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: petek, 9.00-9.45

GU za dijake: petek, 13.05 - 13.50


Špela CAMLEK

učiteljica slovenščine, mentorica, vodja aktiva za slovenščino, mentor

spela.camlekping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50


David CELAR

učitelj športne vzgoje in strokovnih modulov, mentor, vodja aktiva za športno vzgojo, svetovalec

david.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: petek, 8.10-8.55

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


Metka CELAR

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica, svetnica

metka.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: sreda, 9.00 - 9.45

GU za dijake: sreda, 12.15 - 13.00


Ljubo ČALIČ

učitelj športne vzgoje, 

ljubo.calicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 13.55-14.40


Katja ČESEN

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, mentorica

katja.cesenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 13.05-13.50


Neža ČIMŽAR

učiteljica športne vzgoje, koordinatorka Dijakom za varno mobilnost, mentor

neza.cimzarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: ponedeljek, 9.50–10.35

GU za dijake: četrtek, 13.05–13.50


Katja DOBNIKAR

laborantka

katja.dobnikarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 46

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Bojana DOLINAR

učiteljica slovenščine, mentorica, mentor

bojana.dolinarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: petek, 9.50-10.35

GU za dijake: petek, 13.05-13.50


Barbka DROBNIČ

učiteljica biologije, svetnica

barbka.drobnic@bc-naklo.si, 04 277 21 34

GU za starše: petek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.15-13.00


Ljuboslava ERJAVEC

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica, 

ljuba.erjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: petek, 9.30–10.15

GU za dijake:ponedeljek, 13.05-13.50


Tadeja FRIČOVSKY

šolska svetovalka in pomočnica ravnateljice, svetnica, mentorica dijaške skupnosti

tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si, 04 277 21 24

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Kristina FRLIC

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, svetovalka

kristina.frlic@bc-naklo.si, 04 277 21 33

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Aljaž GARTNAR

učitelj praktičnega pouka mehanike kmetijskih in delovnih strojev

aljaz.gartnarping@bc-naklopong.si, 04 277 41

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Veronika GORJANC

organizatorica praktičnega usposabljanja, svetnica

veronika.gorjancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Robert HORVAT

učitelj strokovnih modulov računalništva in informatike, mentor, 

robert.horvatping@bc-naklopong.si, 04 277 21 35

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 13.05-13.50


Jaka JAGODIC

učitelj praktičnega pouka kmetijstva

jaka.jagodicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 41

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 13.05–13.50


Maja JARC

učiteljica matematike, svetovalka, tajnica ZI, organizatorica nadomeščanj

maja.jarcping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: četrtek, 9.30–10.15

GU za dijake: torek, 12.15–13.00

GU za zaključni izpit: torek, 11.10–11.55


Sonja JERIČ ŠTEFE

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica

sonja.jericping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 13.05–14.50


Marija JERŠE

učiteljica slovenščine, svetovalka

marija.jerseping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: sreda, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


Andraž KALAMAR

učitelj zgodovine in sociologije, svetovalec, koordinator raziskovalne dejavnosti

andraz.kalamarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: ponedeljek, 13.05-13.50


mag. Marjetka KASTELIC ŠVAB

učiteljica biologije in biotehnologije, svetnica

meta.kastelicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: torek, 9.50-10.35

GU za dijake: četrtek, 13.05–13.50


Ana KAVČIČ KARNIČAR

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, svetovalka

ana.kavcicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: sreda, 13.55-14.40


Marko KOSELJ

učitelj matematike, mentor

marko.koseljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: sreda, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 13.05-13.50


Ana KOŠNJEK

učiteljica geografije

ana.kosnjekping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: četrtek, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Jan KOZJEK

učitelj fizike

jan.kozjekping@bc-naklopong.si , 04 277 21 42

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 13.05–13.50


Urška KLEČ

učiteljica biologije in strokovnih modul naravovarstva

urska.klecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 21

GU za starše: trenutno odsotna

GU za dijake: trenutno odsotna


Majda KOLENC ARTIČEK

učiteljica strokovnih modulov komunikacije in podjetništva, svetnica, vodja PUZ kmetijstva

majda.kolencping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


mag. Maruška KORELC

učiteljica matematike, svetnica

marusa.korelcping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: sreda, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.15-13.00


Marcela KOREN

učiteljica slovenščine, svetovalka

marcela.korenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: četrtek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Jana KORITNIK

učiteljica angleščine in nemščine, svetovalka

jana.koritnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: ponedeljek, 13.05-13.50


Tina KRIŽNAR

učiteljica geografije, svetnica

tina.kriznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.15-13.00


Nataša KUNSTELJ

učiteljica strokovnih modulov hortikulture in naravovarstva, svetnica, koordinatorka EKO šole, 

natasa.kunsteljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: četrtek, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 13.05-13.50

 


Nežka KUNŠIČ

Šolska svetovalna delavka

nezka.kunsic@bc-naklo.si, 04 620 26 60

GU za starše: petek, 8.10-8.55

GU za dijake: sreda, 12.15-13.00


Eva LEBAR

učiteljica angleščine

eva.lebar@bc-naklo.si , 04 277 21 34

GU za starše: četrtek, 13.05–13.50

GU za dijake: petek, 9.00–9.45


Mojca LOGAR

učiteljica geografije, zgodovine in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica

mojca.logarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: sreda, 9.30-10.15

GU za dijake: sreda, 13.05-13.50


Klemen LUKMAN

učiteljica strokovnega modula

klemen.lukman@bc-naklo.si, 04 277 21 30

GU za starše: sreda, 9.30-10.15

GU za dijake: sreda, 13.50- 14.40


Brigita MARKUN

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, razredničarka 3. J

brigita.markunping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: torek, 9.30-10.15

GU za dijake: torek, 13.05-13.50


Rok MIŠČEVIČ

učitelj zgodovine in sociologije, mentor, vodja aktiva za družboslovje,

rok.miscevicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 13.55–14.40


dr. Nina MODRIJAN

učiteljica slovenščine, svetovalka, koordinatorka raziskovalnega in projektnega dela

nina.modrijanping@bc-naklopong.si , 04 277 21 29

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Rok NEMANIČ

učitelj glasbe 

nemanic.rokping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: sreda, 12.15-13.00


Katarina PAVOVEC

učiteljica praktičnega pouka hortikulture

katarina.pavovecping@bc-naklopong.si , 04 277 21 27

GU za starše: petek, 9.00-9.45

GU za dijake: sreda, 13.55–14.40


Joži PETERNELJ

učiteljica matematike, svetovalka,  vodja aktiva za matematiko, 

jozi.peterneljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: petek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Tadeja POLAJNAR

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetnica, vodja PUZ živilstvo, 

tadeja.polajnarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 33

GU za starše: ponedeljek, 8.10-8.55

GU za dijake: sreda, 12.15-13.00

 


Ana PROŠEK

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, svetovalka

ana.prosekping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: ponedeljek, 9.30-10.15

GU za dijake: ponedeljek, 13.55-14.40


Monika RANT

pomočnica ravnateljice, svetnica

monika.rantping@bc-naklopong.si, 04 277 21 25

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Darja RAVNIHAR

učiteljica nemščine,svetovalka

darja.ravniharping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: sreda, 8.10-8.55

GU za dijake: četrtek, 12.15-13.00


Tomo ROMŠEK

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov hortikulture in kmetijstva, svetovalec

tomo.romsekping@gmailpong.com, 04 277 21 27

GU za starše: četrtek, 9.00–9.30

GU za dijake: četrtek, 13.05-13.50


Urška SIMJANOVSKI

knjižničarka, svetovalka

urska.simjanovskiping@bc-naklopong.si, 04 277 21 16

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Sabina SMOLEJ

učiteljica angleščine, svetovalka, 

sabina.smolejping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 12.15-13.00


Petra STARBEK

učiteljica biologije, pomočnica ravnateljice, svetovalka

petra.starbekping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 13.00–13.45


dr. Nataša ŠINK

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, hortikulture in naravovarstva, svetnica, koordinatorica projekta JA Slovenija, vodja PUZ hortikultura

natasa.sinkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše:torek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 12.15-13.00


Domen ŠINKOVEC

učitelj praktičnega pouka

domen.sinkovec@bc-naklo.si

GU za starše: sreda, 9.00-9.45

GU za dijake: sreda, 12.15-13.00


Maša ŠKRLEP

učiteljica strokovnih modulov živilstva, mentorica

masa.skrlepping@bc-naklopong.si, 04 277 21 35

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: petek, 13.05-13.40


Saša ŠTERN

učiteljica biologije in gospodinjstva, svetovalka,

sasa.sternping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: sreda, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.15-13.00


mag. Irena ŠUBIC JELOČNIK

učiteljica angleščine, svetnica, mentorica The sky is the limit, koordinatorica projekta Trajnostna mobilnost, vodja aktiva za tuje jezike

irena.subic-jelocnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: petek, 11.10-11.55


Vanja ŠUBIC

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetnica, vodja aktiva za živilstvo in prehrano, 

vanja.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: sreda, 8.10-8.55

GU za dijake: sreda, 12.15-13.00


Andreja TAVČAR

učiteljica praktičnega pouka kmetijstva

andreja.tavcar@bc-naklo.si, 04 277 21 41

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 13.05-13.50


Polona TERAN

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, vodja hortikulture, svetovalka

polona.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: sreda, 10.20-11.05

GU za dijake: četrtek, 13.05-13.50


Urška TERAN RAVNIKAR

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, tajnica ŠMK za poklicno maturo, koordinatorka Zdrave šole

urska.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše:ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: petek, 12.15-13.00

GU za poklicno maturo: torek, 10.20-11.05


Eva TRAVEN 

učiteljica trajnostnega razvoja, kemije in laboratorijskih vaj

eva.traven@bc-naklo.si , 04 277 21 34

GU za starše: četrtek, 8.10-8.55

GU za dijake: petek, 12.15-13.00


Marija URANKAR

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, svetnica

marija.urankarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.15-13.00


Boris URH

učitelj likovne umetnosti, svetnik, vodja aktiva za družboslovje

boris.urhping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: sreda, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 13.05-13.50


Marjeta VOVK

učiteljica biologije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja PUZ naravovarstva

marjeta.vovkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 13.05-13.50


Simona Duška ZABUKOVEC

učiteljica angleščine in nemščine, svetovalka

simona-duska.zabukovecping@guest.arnespong.si, 04 277 21 31

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 13.05-13.50


Meta ŽEFRAN

laborantka

meta.zefranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


mag. Lenka ŽIGON

učiteljica kemije, svetnica

milica.slatinek-zigonping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 12.15-13.00


Jera ŽUŽEK

učiteljica slovenščine, koordinatorica MEPI

jera.orazem@bc-naklo.si , 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 8.10-8.55

GU za dijake: petek, 12.15-13.00


Sandra ŽVAGEN

učiteljica angleščine, svetnica

sandra.zvagenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 12.15-13.00