Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Mednarodna konferenca 2019 / International Conference 2019SLO   ENG  

Program konference

 

Conference programme

 
Plenarni govorec   Plenary speaker  
Zbornik   Collection of Papers  
Zahvala​​​​​​​   Acknowledgements​​​​​​​  Mednarodna konferenca 5. festivala KO UČIM, GRADIM

Z mislijo na zemljo

4. oktober 2019 - Biotehniški center Naklo – Srednja šola in gimnazija, Strahinj 99, Naklo, Slovenija

VABILO K SODELOVANJU
Lučka Kajfez Bogataj is a professor of Climatology at the University of Ljubljana, where she researches climate change scenarios and impacts on ecosystems and human well-being. In 2008 she was elected Vice Chair of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), having participated in its work since 2002. She served as Vice Chair of Working Group II for the IPCC Fourth Assessment Report and was a review editor of the IPCC Fifth Assessment Report. Kajfez Bogataj was also a member of the GCOS (Global Climate Observation System) Steering Committee at the World Meteorological Organization (WMO), where she acted as a link between GCOS and IPCC. She serves on the GWP (Global Water Partnership) Steering Committee, and in 2016 became a member of the UNESCO Ad Hoc Expert Group on the Declaration on Ethical Principles in Relation to Climate Change. She has shared her expertise at many national and international conferences and on television.


Urša Zgojznik je predsednica okoljske nevladne organizacije Ekologi brez meja. Društvu se je pridružila že ob začetku, ko so organizirali največjo okoljsko akcijo v zgodovini Slovenije, Očistimo Slovenijo, ki je aktivirala 14 % prebivalcev Slovenije. Zavzemajo se za svet brez odpadkov, ki ga skušajo doseči z ozaveščanjem, aktivacijo in predvsem povezovanjem posameznikov, odločevalcev in organizacij. Kot nacionalni predstavniki v mreži Zero Waste Europe pomagajo občinam in podjetjem pri boljšem ravnanju z odpadki. Sicer je profesorica matematike in pedagogike, pri vseh stvareh, kamor vlaga znanje in čas, pa jo vodi načelo, da lahko vsak posameznik s pozitivno naravnanostjo in aktivnim delovanjem doda pomemben delež družbi. Je tudi predavateljica, kolumnistka, Slovenka leta 2018, nominiranka za Delovno osebnost leta 2018, kandidatka za evropsko poslanko.


VABILO K SODELOVANJU

 

Biotehniški center Naklo – Srednja šola in gimnazija vabi k sodelovanju učitelje, svetovalne delavce, knjižničarje osnovnih in srednjih šol, vzgojitelje ter druge strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih ustanov, izobraževalce učiteljev, pedagoške svetovalce in raziskovalce s področja vzgoje in izobraževanja. Namen konference je predstavitev strokovnih dosežkov in primerov dobrih praks s področja vzgoje in izobraževanja.

 

Osrednja tema letošnjega festivala je Z mislijo na zemljo. Razpravljali bomo o možnostih uspešnega povezovanja s sodobnimi pristopi poučevanja, ustrezno komunikacijo in aktualno temo, kot dejavnike uspešne šole. Prikazali bomo uspešne prakse sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini ter se osredotočili na otroka in mladostnika kot posameznika s poudarkom na njegovi osebnostni rasti. Kot nakazuje osrednja tema, želimo spregovoriti tudi o aktualnih družbenih dogajanjih današnjega časa.

 

Vabimo Vas, da na konferenci sodelujete z referatom v eni od spodaj navedenih tematskih področij:

 

  1. Z vzgojo in izobraževanjem do trajnostnega razvoja
  2. Inovativni pristopi k poučevanju
  3. Osebni izobraževalni načrt (delo z nadarjenimi nadarjeni dijaki, delo z otroki in najstniki s posebnimi potrebami, programi za vključevanje tujcev, dijaki s statusom . . .)
  4. Izkustveno učenje doma in v tujini
  5. Knjižnica kot učno okolje in razvijanje bralno-jezikovne kulture
  6. Komunikacija v šoli

 

Predstavitve referatov bodo potekale neposredno na konferenci, dne 4. oktobra 2019.

Vaš referat, napisan v slovenskem jeziku, z dodanim izvlečkom v slovenskem in angleškem jeziku, bomo objavili v zborniku referatov v elektronski obliki, ki bo vpisan v COBISS.

Dodatne informacije dobite na e-naslovu: festival@bc-naklo.si ali po telefonu +3866 (0)4 277 21 19.

 

V pričakovanju vašega sodelovanja in udeležbe na konferenci vas lepo pozdravljamo.

 

 

organizacijski odbor festivala                                                                                                    Andreja Ahčin, ravnateljica


Vabilo k sodelovanju