Cenik


Redni študij je brezplačen, študent/ka plača le vpisnino.  Študent koristi možnosti predavanj, dela na projektih, strokovno svetovanje, mentorji, tutorji,  knjižnica, e učilnica, e-redovalnica, stalna dosegljivost, prijetno okolje.  V bljižni prihodnosti bodo študenti koristili še storitev "GREEN LABA", kjer se bodo preizkusili v svojem raziskovalnem in podjetniškemm delu. 

Višina  vpisnine in drugih dodatnih storitev je v ceniku. Cene so podane v ceniku.

Študenti lahko koristijo tudi ugodnosti projekta MUNERA3.

Ugodnosti so brezplačen izredni študij na  višji šoli in obiskovanje  nekaterih strokovnih seminarjev v sklopu izobraževanja odraslih BC Naklo.