Cenik


Redni študij je brezplačen, študent/-ka plača le vpisnino. Študentom so na voljo naslednje ugodnosti: obisk predavanj in vaj, dela na projektih, strokovno svetovanje, mentorji, tutorji, knjižnica, e-učilnica, e-redovalnica, stalna dosegljivost, prijetno okolje. V bližnji prihodnosti bodo študenti uporabljali še storitev "GREEN LAB", kjer se bodo preizkusili v svojem raziskovalnem in podjetniškem delu. 

Višina vpisnine in drugih dodatnih storitev je v ceniku. Cene so podane v ceniku.

Izredni študij je tudi lahko brezplačen – študenti lahko izkoristijo ugodnosti projekta MUNERA3. 

Ugodnosti: obiskovanje nekaterih strokovnih seminarjev v sklopu izobraževanja odraslih BC Naklo.