PROGRAMI


Kot študentu ali študentki višješolskih študijskih programov:

Upravljanje podeželja in krajine,

Naravovarstvo ali

Hortikultura


vam je ponujena priložnost, da zvišate svojo izobrazbo in pridobite tista praktično uporabna znanja ter razvijate ključne strokovne kompetence, ki so danes med delodajalci najbolj iskana in cenjena. Z diplomo pridobljenim nazivom strokovne izobrazbe inženir/inženirka lahko samozavestno vstopite v svet in si ustvarite uspešno kariero.

Programi so modularno ter kreditno ovrednoteni v skladu z evropskim sistemom ECTS, in sicer s 120 KT.

Študentom omogočajo izbirnost, skupne module z drugimi višješolskimi programi, interdisciplinarnost in horizontalno prehajanje, povezovanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja ter partnersko sodelovanje izobraževalnih organizacij, podjetij in študentov.


IZVAJAMO TRI VIŠJEŠOLSKE PROGRAME:

VSŠ-program Upravljanje podeželja in krajine

1. Minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver je izobraževalni program 

Upravljanje podeželja in krajine za študijsko leto 2007/08 

k nam prvič razmestil 18. 1. 2007 s soglasjem k razpisu za vpis št. 6035-264/2006. Odločbo o vpisu v razvid št. 6033-658/2008 smo prejeli 5. 1. 2009. Ponovni vpis v razvid je potrdila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič 3. 11. 2016 z odločbo št. 6033-457/2016/2.

VSŠ-program Naravovarstvo  

2. Minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič je izobraževalni program

Naravovarstvo za študijsko leto 2010/11

k nam prvič razmestil 11. 1. 2010 s soglasjem k razpisu za vpis št. 6035-251/2009 (04107). Odločbo o vpisu v razvid št. 6033-368/2011/2 (0208) smo prejeli 13. 10. 2011. Ponovni vpis v razvid je potrdila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič 17. 1. 2017 z odločbo št. 6033-458/2016/4.

VSŠ-program Hortikultura 

3. Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk je izobraževalni program

Hortikultura za študijsko leto 2013/14

k nam prvič razmestil 24. 1. 2013 s soglasjem k razpisu za vpis št. 6036-61/2012/55. Odločbo o vpisu v razvid št. 6033-10/2013/4 smo prejeli 21. 1. 2013.