Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Podatkovne baze


PODATKOVNE BAZE

Poleg prosto dostopnih virov lahko dostopamo do podatkovnih baz ProQuest (IZUM) in smo v konzorciju uporabnikov baze Scopus (CTK), AGRIS, CAB in FSTA (Biotehniško fakulteto). Smisel uporabe baz podatkov je v tem, da imajo naši predavatelji, raziskovalci in študenti dostop do polnih besedil člankov pretežno tujih avtorjev. Hkrati s tem je v teh bazah tudi širok nabor naslovov, bibliografskih opisov in izvlečkov, ki predstavljajo možnost širitve horizonta znanja raziskovalcev, predavateljev in študentov. Gre torej za pomembno sredstvo, preko katerega se širi obzorja in nadgrajuje znanja v pedagoških, izobraževalnih in raziskovalnih procesih znotraj naše institucije. 

COBISS - Virtualna knjižnica Slovenije http://www.cobiss.si/ 

dLib - Digitalna knjižnica Slovenije http://www.dlib.si/ 

MREŽNIK – portal informacijskih virov http://www.nuk.uni-lj.si/nuk/mreznik.asp 

PROQUEST – http://home.izum.si/izum/ft_baze/proquest.asp

Biotehniška fakulteta: DIKUL, AGRIS, CAB, FSTA idr. – http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/o-knjiznicah/

SCOPUS –   https://www.scopus.com/home.url?null