Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Zaposleni na Višji strokovni šoli in zunanji sodelavci


Na Višji strokovni šoli BC Naklo nas je redno zaposlenih osem sodelavcev:

ravnateljica: Irena Gril
predavatelji in inštruktorji: Tomaž Levstek, Milena Maček Jerala, Melita Ana Maček, dr. Andrej Pogorelec, dr. Tadeja Primožič, dr. Dragan Žnidarčič, Tina Košir
referent za študentske in študijske zadeve: Andreja Zupančič in Tina Košir.

Sodelujemo tudi s številnimi zunanjimi predavatelji. Vsi predavatelji in drugi sodelavci so izkušeni strokovnjaki na svojih področjih. Imajo izkušnje z delom na (mednarodnih) projektih, izkušnje iz gospodarstva ter izkušnje s podajanjem in prenosom znanja, ki ga z navdušenjem predajajo svojim študentom. 

Zadovoljni študenti, ki so uspešni tako v izobraževanju kot poslovnem in osebnem življenju, so naša glavna nagrada.


Predavatelji, inštruktorji in drugi sodelavci na Višji strokovni šoli BC Naklo

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK IZVAJALCA VSŠ E- NASLOV PODROČJE/KRATICA PREDMETA**
1 Andreja Ahčin  andreja.ahcinping@bc-naklopong.si PSV, TSP
2 dr. Bety Breznik  bety.breznik@gmail.com VDŽ, GŽI, RPZ, ZKK
3 dr. Anka Čebulj  anka.cebuljping@gmailpong.com GSV
4 Nataša Debeljak  debeljak.natasa8ping@gmailpong.com TKJ, VDŽ, GŽI
5 mag. Vanja Debevec  vanja.debevecping@gmailpong.com VBR, ADO, REK
6 mag. Nataša Dolejši  dolejsi.natasaping@siolpong.net GPT, ZVP
7 dr. Rock Finale  rock.finaleping@gmailpong.com RŠP, OUP, ZVP
8 dr. Peter Frantar  p.frantar@gmail.com ADO
9 Janez Gačnik  janez.gacnikping@gmailpong.com GSV
10 dr. Marija Gregori marija.gregoriping@bc-naklopong.si EPH, GKO, GPV, REK
11 Irena Gril irena.gril@bc-naklo.si PRD, TPE, TIJ, TOP, PRI1, PRI2
12 Milena Maček Jerala  milena.jeralaping@bc-naklopong.si PSV
13 Marija Kalan  marija.kalanping@kr.kgzspong.si GPV
14 mag. Lina Kaldana  lina.kaldanaping@gmailpong.com EMP
15 mag. Marjetka Kastelic Švab  meta.kastelicping@bc-naklopong.si ANŽ, HIG, ŽAŽ
16 dr. Tomaž Kralj  pedologping@gmailpong.com REK, KPO, NZO, NDP
17 Tanja Kokalj Jamnik  tanja.kokeljping@gmailpong.com TŽP
18 dr. Maja Kolar  maja.kolar.3kping@gmailpong.com EPH
19 dr. Tamara Korošec  dr.tamara.korosecping@gmailpong.com EPH, GŽI
20 dr. Monika Kos  monika15kosping@gmailpong.com TRB, REK
21 dr. Gašper Kosec  kosec.gasperping@gmailpong.com RPZ, ZKK, ZET
22 Tina Košir  tina.kosirping@bc-naklopong.si REFERAT, KONFERENCA VIVUS
23 Nataša Kunstelj  natasa.kunsteljping@bc-naklopong.si VTH
24 Špela Langus  spela.langusping@bc-naklopong.si ERASMUS+
25 Tomaž Levstek  tomaz.levstekping@bc-naklopong.si EMP, LMK, MHK, TOV
26 Melita Ana Maček  melita-ana.macekping@bc-naklopong.si SIS, PRI1, PRI 2, ADO, PRZ, PGK
27 dr. Marko Marc  marko.marcping@siolpong.net TKJ
28 mag. Peter Markič  markic.5rping@gmailpong.com PSV
29 Matjaž Mastnak matjaz.mastnakping@hotmailpong.com PDR, ZPT, TRB
30 dr. Renata Mavri renata.mavriping@gmailpong.com TRP, NDP
31 Darja Mavrin  darja.mavrinping@bc-naklopong.si SKŽ, TME, TML
32 Primož Muri  primozmuriping@gmailpong.com VDŽ
33 Andrej Okorn  andrej.okornping@gmailpong.com HIG, TME
34 dr. Drago Papler  drago.paplerping@bc-naklopong.si TOV, EOP, GNV
35 dr. Marijan Pogačnik  marijan.pogacnikping@bc-naklopong.si OIP, EPH, PVP
36 dr. Andrej Pogorelec  andrej.pogorelecping@bc-naklopong.si STJ ANJ
37 Tadeja Polajnar  tadeja.polajnarping@bc-naklopong.si ŽAŽ, PRD
38 dr. Tadeja Primožič tadeja.primozicping@bc-naklopong.si PSV, RPZ, ZKK, TRP, PRI1, PRI2
39 Perčič Anže anze.percic@gmail.com GKO
40 Peter Ribič peter.ribic@bc-naklo.si PVP
41 Metod Rogelj  metod.rogeljping@zrsvnpong.si TRB
42 dr. Marko Ropret  marko.ropretping@guest.arnespong.si SIS, EMP
43 Sonja Rozman  sonja.rozmanping@zrsvnpong.si TRB, VNP, VNV
44 Sandi Knez  knez.sandiping@gmailpong.com PIT, PVP
45 dr. Tanja Sedej prof.tanja.sedejping@gmailpong.com TŽP
46 dr. Sabina Šegula  akademija.cvetja691ping@gmailpong.com POR, OUP
47 mag. Martin Šolar  martin_solarping@yahoopong.com OIP, VBR, REK, TRB
48 Mihela Špelko  mihela.spelkoping@bc-naklopong.si TPE
49 Tatjana Šubic  tatjana.subicping@bc-naklopong.si PRZ
50 Vanja Šubic  vanja.subicping@bc-naklopong.si TRŽ, TVI, VIN, ŽMB
51 dr. Lena Tajnšek  lena.tajnsekping@gmailpong.com OKM, TOP
52 mag. Matjaž Vehovec  vehovec.matjazping@gmailpong.com RPR, GŽI, PSV
53 dr. Franc Vidic  dr.franc.vidicping@gmailpong.com EMP, PIT, PVP, TŽP
54 dr. Tatjana Vidic  tatjana.vidicping@gmailpong.com ADO
55 dr. Liliana Vižintin  lili.vizintinping@gmailpong.com VBR, ADO, TRB
56 Aleš Zdešar  ales.zdesarping@gmailpong.com ZET
57 Andreja Zupančič  andreja.zupancicping@bc-naklopong.si REFERAT
58 dr. Dragan Žnidarčič  dragan.znidarcicping@bc-naklopong.si PRV, VTH, KPO, GPV, VRF, TRŽ, TPŽ

** kratice predmetov so opredelejna v predmetnikih, ki so priloženi spodaj: