Poslanstvo in vizija


POSLANSTVO BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO

V ospredje postavljamo študente in njihov osebni razvoj. Želimo, da so študentje kompetentni, samostojni, odgovorni, inovativni, sposobni timskega dela, proaktivni ter družbeno in okoljsko odgovorni.

Omogočamo raziskovalno in podjetniško-razvojno dejavnost v domačem in mednarodnem okolju.

Razvijamo nove programe z namenom, da bi še bolj prispevali k trajnostnemu razvoju.

VIZIJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Želimo biti povezani s tradicijo, kulturno in naravno dediščino, ustvarjati temelje za sodobno in zdravo prihodnost uspešnih posameznikov in skupin, uveljavljenih doma in v tujini.

Skladno z zapisanim so naloge Višje strokovne šole povezovanje z gospodarstvom in omogočiti študentom krepitev in pridobivanje praktičnih kompetenc. Pri tem se osredotočamo na kompetence KOMUNIKATIVNOST IN TIMSKO DELO, PRAKTIČNOST (aplikativnost) in STROKOVNOST, ETIČNI ODNOS DO NARAVE IN OKOLJA ter PODJETNOST.