Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Poslanstvo in vizija


POSLANSTVO BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO

V ospredje postavljamo študente in  njihov osebni razvoj. Želimo, da so študentje kompetentni, samostojni, odgovorni, inovativni, sposobni timskega dela, proaktivni,  družbeno ter okoljsko odgovorni.

Omogočamo raziskovalno in podjetniško - razvojno dejavnost v domačem in mednarodno okolju. Razvijamo nove programe z namenom, da še več prispevamo k trajnostnemu razvoju.

VIZIJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Ohranjamo tradicijo, kulturno in naravno dediščino, ustvarjati temelje za sodobno in zdravo  prihodnost uspešnih posameznikov in skupin, uveljavljenih doma in v tujini.

Skladno z zapisanim se povezujemo z gospodarstvom in omogočamo študentom  pridobivanje in izboljšanje praktičnih kompetenc. Pri tem se osredotočamo na KOMUNIKATIVNOST IN TIMSKO DELO, PRAKTIČNOST (aplikativnost) IN STROKOVNOST, PODJETNOST ter ETiČNI  ODNOS DO NARAVE IN OKOLJA.