Poslanstvo in vizija


POSLANSTVO BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO

V ospredje postavljamo študente in  njihov osebni razvoj. Želimo, da so študentje kompetentni, samostojni, odgovorni, inovativni, sposobni timskega dela, proaktivni,  družbeno ter okoljsko odgovorni.

Omogočamo raziskovalno in podjetniško - razvojno dejavnost v domačem in mednarodno okolju.

Razvijamo nove programe z namenom, da še več prispevamo k trajnostnemu razvoju..

VIZIJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Želimo biti povezani s tradicijo, kulturno in naravno dediščino, ustvarjati temelje za sodobno in zdravo  prihodnost uspešnih posameznikov in skupin, uveljavljenih doma in v tujini.

Skladno z zapisanim so naloge Višje strokovne šole povezovanje z gospodarstvom in omogočiti   študentom krepitev in pridobivanje praktičnih kompetenc. Pri tem se osredotočamo na kompetence KOMUNIKATIVNOST IN TIMSKO DELO, PRAKTIČNOST (aplikativnost) IN STROKOVNOST, ETIČNI  ODNOS DO NARAVE IN OKOLJA ter PODJETNOST.