Poslanstvo in vizija


POSLANSTVO BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO

Razvijamo kompetentne, samostojne, odgovorne, inovativne, sposobne timskega delovanja, fleksibilne, podjetne, družbeno ter okoljsko odgovorne dijake, študente odrasle udeležence ter zaposlene.

Omogočamo raziskovalno in razvojno dejavnost v domačem in mednarodno uveljavljenem okolju.

Razvijamo in tržimo proizvode s pridihom tradicije in sodobnosti ter razvijamo in tržimo storitve, ki jih pričakuje trg na področju našega delovanja.

 

VIZIJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

(Vizijo smo sooblikovali v letu 2015 člani Strateškega sveta upoštevajoč vizijo Centra in ugotovitve predavateljskega zbora, ki je predhodno določil, katere ključne kompetence usvojijo naši študenti.)

Smo kvalitetna višja strokovna šola z visoko usposobljenimi predavatelji, ki se povezujejo z gospodarstvom doma in v tujini ter sodelujejo v raziskovalnih projektih.

Naši študenti usvojijo štiri ključne kompetence: KOMUNIKATIVNOST IN TIMSKO DELO, PRAKTIČNOST (aplikativnost) IN STROKOVNOST, ETIČNI ODNOS DO NARAVE IN OKOLJA ter PODJETNOST.

Povezani smo s tradicijo, kulturno in naravno dediščino, ustvarjamo temelje za sodobno in zdravo prihodnost uspešnih posameznikov in skupin.