Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Sodelovanje v projektih Skupnosti VSŠ


Vir: Shutterstock

Sodelovanje v razvojnem projektu Skupnosti VSŠ z naslovom "Karierni centri" (Razvojni načrt Skupnosti VSŠ 2020–2025

(https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2021/01/Skupnost-VSS-razvojni-nacrt-2020-2025-1.pdf)

V študijskem letu 2020/2021 smo sodelovali v razvojnem projektu z delovnim naslovom Karierni centri – vodili smo delovno skupino Srečanje kariernih svetovalcev, aktivno pa sodelovali tudi v delovnih skupinah Info točka in Izobraževanje študentov. Ciljne aktivnosti »Srečanja kariernih svetovalcev« so:

Naloga delovne skupine je organizacija in izvedba posveta (predstavitev trendov, promocija gradiv in orodij za karierno orientacijo in svetovanje, podpora VSŠ pri njihovi uporabi; izmenjava primerov dobrih praks). V skladu z zapisnikom srečanja članov razvojnega projekta 5. 5. 2021 bo dodatna aktivnost tudi strokovna podpora kariernim svetovalcem (usposabljanje, priprava in posredovanje gradiv in orodij za karierno svetovanje, platforma za izmenjavo mnenj, dobrih praks).

 

Sodelovanje v projektu Sofinanciranje dejavnosti, potrebnih za izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije v višjem strokovnem izobraževanju v letu 2019

Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo je uspešno kandidirala na Razpisu Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije za vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Namen Razpisa za vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije je sofinanciranje dejavnosti za kakovostno izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije, pri čemer karierni center na višji strokovni šoli s svojim delovanjem sistematično in celovito spodbuja karierno orientacijo višješolskih študentov. Karierna orientacija zagotavlja svetovanje študentom pri načrtovanju in oblikovanju karierne usmeritve za kakovostnejšo študijsko pot in opravljanje praktičnega izobraževanja ter lažje vključevanje na trg dela (poročilo o projektu je na povezavi: https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2019/11/PORO%C4%8CILO_Vzpostavitev-in-delovanje-kariernih-centrov-VS%C5%A0_2019_F.pdf). 

Realizirali smo naslednje naloge:

Zapisali: Melita Ana Maček in Milena Maček Jerala