Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Naše aktivnostiKAKO POTEKA NAŠ SESTANEK...

 

V začetku junija 2022 smo imeli sestanek vseh partnerjev projekta ODLIČNOST – Vozlišče podjetniške odličnosti. 

Namen Odličnosti je postavitev poslovnega modela, ki bo nudil podporo lokalnim prebivalcem na območju LAS Gorenjska pri razvoju njihovih poslovnih idej. Projekt bo zlasti spodbujal vseživljensko učenje ranljivih skupin -mladih do 35.leta, brezposlnih in žensk.  

Po sestanku smo si ogledali tudi prostore, ki bodo središče izvajanja našega projekta v Občini Naklo- Stara cesta 61, 4202 Naklo.

 

 


OGLED SREDIŠČA VOZLIŠČA PODJETNIŠKE ODLIČNOSTI


KUPILI SMO OPREMO, SEDAJ PA NA DELO.

Projektorji za izvedbo delavnic na terenu.
Brez slikanja ne bo šlo...

RAZISKOVALI SMO OBMOČJE OBČIN JEZERSKO, TRŽIČ, ŽIROVNICA IN JESENICE

V sklopu priprave Analize stanja in potreb na območju LAS Gorenjska košarica smo se dne 15.7.2022 za namen izvedbe 1. faze operacije Odličnost odpravili na območje občin Jezersko, Tržič, Žirovnica in Jesenice. Naš namen je bil analiza stanja endogenih potencialov.

Ogledali in ocenili smo endogene potenciale na območju in se srečali z nekaterimi domačini.

Med potenciali na območju občine Jezersko so zagotovo raznolike naravne vrednote in bogata kulturna dediščina, med njim tudi Šenkova domačija, kot primer dobro ohranjene in v skladu s kulturno-varstvenimi smernicami obnovljene stavbne dediščine.

Med pomembnimi endogenimi potenciali območja so tudi raznolika divja zelišča na eni in gojena zelišča na drugi strani. Območje ima številne lokacije neokrnjene narave, ki predstavljajo veliko priložnost za poslovne ideje povezane z zelišči.

Primer kulturne dediščine na Jezerskem: Šenkova domačija

Rman (Achillea millefolium L.)
Ameriški slamnik (Echinacea purpurea)

RAZISKOVALI SMO OBMOČJE OBČIN KRANJSKA GORA, GORJE, BOHINJ, BLED

 

Dne 23.8. 2022 smo se odpravili na območje LAS v  občine Kranjsko Goro, Gorje, Bohinj in Bled. Ocenili smo potenciale v navedenih lokalnih okoljih in se srečali s ciljnimi skupinami, ki si želijo podjetniške poti na področju ekološke pridelave in predelave.

Med pomembne endogene potenciale na območju, ki sega tudi na varovano območje Triglavskega narodnega parka, sodi ekološka govedoreja in predelava mleka – sirarstvo. Med ljudmi je ohranjeno bogato znanje predelave mleka iz preteklosti, ki ga posamezniki nadgrajujejo s sodobnimi postopki, kljub temu pa obstajajo še številne priložnosti za razvoj novih podjetniških idej.

Ekstenzivna ekološka govedoreja
Predelava mleka - sirarstvo

Izdelki iz ajde, tudi t.i. tatarske ajde, za prehrambene in druge namene, predstavljajo za območje veliko priložnost, ki jo je mogoče poslovno povezati na različne načine: 

  • prehrana,
  • dom in zdravje,
  • lokalna kulinarika,
  • turizem ...
Ajda (Fagopyrum esculentum)

RAZISKOVALI SMO POTENCIALE OBČIN ŠENČUR, PREDDVOR IN OBČINE CERKLJE

Dne 26.8.2022 smo odšli na terensko delo v občine Šenčur, Cerklje in Preddvor. Ocenili smo endogene potenciale in se srečali z posameznimi domačini.

Na območju je mogoče zaradi ugodnih naravnih danosti gojiti različne kulture, kot so leska, sladki krompir, zelišča in dišavnice, aronija itn. Te kulturne rastline so lahko osnova za različne poslovne ideje povezane s prehrano, zdravjem, lepoto itn.

Navadna leska (Corylus avellana)
Sladki krompir (Ipomoea batatas)

Zelišča in dišavnice
Aronija (Aronie melanocarpa)

OCENA POTENCIALOV NA OBMOČJU OBČIN RADOVLJICA, NAKLO IN KRANJ

Dne 31. 8. 2022 smo v okviru operacije Odličnost izvedli analizo endogenih potencialov na območju občine Radovljica, Naklo in Kranj.

Območje ima zelo bogato dediščino čebarstva, tu je doma tudi avtohtona pasma čebele »Kranjska sivka«. Čebelarstvo je dobro razvito tudi danes in predstavlja velik potencial. 

Čebelje izdelke kot so različne vrste medu brez dodatkov ali z njimi, propolis, matični mleček itn. je mogoče vključiti v turistično ponudbo in jih nadgraditi z inovativnostjo. Prav tako na območju predstavlja priložnost za podjetništvo t.i. apiterapija (vdihavanje zdravilnih snovi v za to prilagojenih čebelnjakih) in druge oblike uporabe čebelarstva v zdravstvene in lepotne namene. 

Čebelje izdelke je mogoče inovativno povezati tudi z lokalno kulinariko in turistično ponudbo območja.

Čebelarstvo
Potica z medenim nadevom

Projekt ODLIČNOST – Vozlišče podjetniške odličnosti sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija; pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.