Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Občina Naklo


OBČINA NAKLO

Občina Naklo združuje tri centre s skupaj 13 naselji, in sicer: Bistrica, Cegelnica, Gobovce, Malo Naklo, Naklo, Okroglo, Podbrezje, Polica, Spodnje Duplje, Strahinj, Zadraga, Zgornje Duplje in Žeje.

Leži na nadmorski višini 407 m, njeno področje pa obsega 28,3 km². Na jugu in vzhodu meji na občino Kranj, na severu na občino Tržič, na zahodu in severozahodu pa na občino Radovljica. Čeprav nakelska dolina velja za ozko, ima občina Naklo izredno dobre cestne povezave. Ob robu Udin Boršta poteka avtocesta Ljubljana – Jesenice, na zahodni strani pa magistralna cesta proti Jesenicam in Tržiču. Obe pa nas pripeljeta do mejnih prehodov z Italijo in Avstrijo.

Zaradi dobre lege, prometnih povezav in bližine do večjih gospodarskih centrov po državi je v občini dobro  razvito malo podjetništvo, intenzivno kmetijstvo, ter društvena dejavnost. Prebivalstvo si je delo našlo v domačem kraju, saj so si velika podjetja, kot Merkur, Mercator, in druga, uredila svojo poslovno – skladiščno – proizvodno središče prav na območju Naklega. Veliko pa jih zahaja na delo v bližnji mesti Kranj in Tržič. Občina poskuša pospeševati razvoj kmetijstva, malega gospodarstva in turizma.