Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Naravovarstvo


Popis in kartiranje rastlinskih vrst na terenu.
V naravovarstvu je potrebno usklajevati interese različnih skupin.
Opazovanje narave in procesov v njej.
Izdelovanje gnezdilnic in hotelov za koristne organizme.

Kaj je naravovarstvo?

Nova interdisciplinarna smer, ki bo omogočila ljudem RAZVOJ v skladu s smernicami TRAJNOSTNEGA RAZVOJA.Temeljna cilja naravovarstva sta VAROVANJE NARAVNIH VREDNOT inVARSTVO BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI. VARSTVO NARAVE JE NAŠA PRILOŽNOST RAZVOJA!

 

Naravovarstveni tehnik v oddaji To bo moj poklic!

tvslo.si/predvajaj/
- na 18 min in 36 sek - intervju z mag. Martinom Šolarjem, direktorjem TNP
- na 28 min 31 sek - Zavod za zaposlovanje RS in Naravovarstveni tehnik.  

 

Program temelji na: 

- poznavanju osnovnih procesov v naravi
- ekoremediacijah
- ekoloških analizah
- gospodarjenju z naravnimi viri energije
- varstvu narave in njenih vrednot
- zakonodaji in etiki. 

Temelje nadgrajujemo z vsebinami: 

- trajnostni razvoj
- vodenje v naravi
- okoljevarstvene vsebine.


Predstavitvena zloženkaStrokovni moduli

Katarina in njena gnezdilnica.
Preučevanje v Škocjanskem zatoku.
Pomagajmo mokrišču pred zaraščanjem.Informacije

Biotehniški center Naklo, Tadeja Fričovsky (04 277 21 24, tadeja.fricovsky@guest.arnes.si)